Arkivnyhed - kan være forældet

Unge københavnere kommer i uddannelse

08.01.2015
I årets første fire måneder gik knap 1.500 københavnske unge fra passiv forsørgelse til uddannelse.

Unge uden uddannelse skal efter kontanthjælpsreformen hurtigst muligt i gang med en uddannelse, der kan give dem en plads på fremtidens arbejdsmarked. Kravet gælder både unge, der er klar til at uddanne sig, og unge som kæmper med misbrug, angst, hjemløshed og andre sociale problemer.

København er kommet godt fra land med reformen ved at få 1.468 personer ud af offentlig forsørgelse på fire måneder. Heraf har cirka en tredjedel allerede startet på deres uddannelse.

De 1.468 personer svarer til 22 procent af målgruppen. For kommunerne som helhed er der tale om 16 procent. Det betyder, at København er seks procentpoint bedre end gennemsnittet af kommunerne i landet til at få unge ud af offentlig forsørgelse.

Brobygning
En af forklaringerne på Københavns gode resultat er, at man har specialiseret sig med et jobcenter, der kun tager sig af unge. 

”Vi møder de unge med en anerkendende tilgang og lytter til dem, men vi understreger også, at de med en uddannelse er meget bedre stillet på den lange bane. De bliver i stand til at forsørge en familie og vil ikke stå i første række, når der fyres, når der skæres ned”, siger beskæftigelseskonsulent Jan Christophersen.   

Jobcentret har gode erfaringer med såkaldt brobygningsforløb på en erhvervsskole for de unge, der ikke ved, hvad de vil. I et rigtigt uddannelsesmiljø oplever de, hvad det vil sige at gå i skole, og de kommer i praktik i en virksomhed, hvor de ser, hvilke job de kan få med en erhvervsuddannelse. 

Ungegruppen er bred
Gruppen af unge på uddannelseshjælp er bred og dækker både over studenter, der ikke er kommet videre efter gymnasiet, og unge der har brug for en langsigtet indsats for at kunne uddanne sig. 

I årets første fire måneder har der været 6.800 unge, som i kortere eller længere tid har fået uddannelseshjælp. 

Halvdelen har så alvorlige problemer af social eller psykisk karakter, at de har brug for en systematisk og koordineret indsats. Den anden halvdel er vurderet til at kunne komme i uddannelse på kort eller længere sigt, efter at kommunen har hjulpet dem på vej. 

Manglende faglige færdigheder er en barriere for mange. En stor del kan ikke læse og regne på et niveau, som svarer til folkeskolens afgangsklasse. Test i jobcentret viser, at 75 procent af de unge har behov for forberedende voksenundervisning (FVU), fordi de er dårlige til dansk og/eller matematik, eller fordi der er mistanke om ordblindhed. 

Kontaktpersoner
Analysemedarbejder Morten Biering
E-mail: BJ3K@bif.kk.dk
Tlf: 26 71 95 49

Beskæftigelseskonsulent Jan Christophersen
E-mail: DP43@bif.kk.dk
Tlf: 82 56 39 17

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.