Arkivnyhed - kan være forældet

Unge forældre udsætter start på uddannelse

08.01.2015
Forældre på offentlig ydelse kommer senere i gang med en uddannelse end jævnaldrende uden børn.

Nye regler for kontanthjælp ændrede for knap et år siden indsatsen for unge mellem 25 og 29 år uden uddannelse, der får en ydelse fra kommunen. Jobcentrene skal ikke længere hjælpe dem i job, men hurtigst muligt få alle i gang med en uddannelse. 

I København har jobcentret vurderet, at cirka 3.000 personer under 30 år er i stand til at starte på en uddannelse inden for et år. Omkring 600 har børn, og ifølge en undersøgelse fra Københavns Kommune kommer de unge forældre markant senere i gang med en uddannelse end jævnaldrende uden børn.  

Kurven knækker
Det gælder især de såkaldt åbenlyst uddannelsesparate, der er en undergruppe på knap 450 unge med de bedste forudsætninger for at komme i uddannelse. Her burde de unge forældre være lige så hurtige som dem uden børn til at udskifte den kommunale ydelse med SU. Men efter tre måneder er det 66 procent af dem uden børn, der er kommet i uddannelse, mod 40 procent blandt dem med børn. Afgangen blandt forældrene flader ud efter 10. uge, mens kurven fortsætter med at knække nedad for dem uden børn. Se figuren øverst, som viser afgangen fra offentlig ydelse fordelt på åbenlyst uddannelsesparate unge med og uden børn. 

Forskellen kommer ikke helt bag på afdelingschef Sabine Wolgast fra Københavns Kommunes Ungecenter. Det er ikke hendes vurdering, at forældrene på forhånd er dårligere rustet til uddannelse eller udgør en speciel udfordring, men hun peger på en anden forklaring.     

”Nogle unge forældre har tendens til at gemme sig lidt bag forældrerollen. Derfor kan der godt gå lidt længere tid med at få dem sporet ind på at vælge uddannelse. Vi gør meget ud af at motivere, vejlede og fortælle, at de med supplerende ydelser i SU-systemet vil være lige så godt stillet som med en ydelse fra kommunen, ligesom enlige forsørgere fx kan få en mentor tilknyttet i det første uddannelsesår”. 

Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Sabine Wolgast
E-mail: sb39@bif.kk.dk
Tlf: 29 99 79 93

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.