Arkivnyhed - kan være forældet

Ungdomskriminaliteten i København falder stadig

22.05.2014
Færre unge københavnere under 18 år, blev sigtet af politiet i 2013 end i de foregående år.

Dermed fortsætter den positive udvikling fra de seneste par år. Den gode nyhed fremgår af SSPs afrapportering om urolige byområder, som Socialudvalget fik præsenteret i går. 

Overordnet konkluderer SSP, at 2. halvår af 2013 i forhold til tidligere år, har været relativt roligt. Der har dog været episoder med uro, som unge under 18 år har stået bag. Særligt på Nørrebro, i Valby og  Sundby. Der er typisk tale om hærværk, indbrud, trusler, ildspåsættelser, stenkast mod busser og interne konflikter.

På indre Nørrebro og i Tingbjerg har grupper af unge over 18 år skabt uro ved hashsalg, larm og chikane overfor beboere og erhvervsdrivende. I Tingbjerg blev der udøvet hærværk mod politibiler.

Ved særlige alvorlige hændelser bliver der lavet en akut SSP beredskabsplan. Planen er koordineret af SSP-sekretariatet, og indeholder en fælles handleplan mellem kommunens forvaltninger og Københavns politi. Der har i 2. halvår af 2013 været iværksat 3 akutte SSP beredskabsplaner.

I forhold til enkelte konkrete unge bruger SSP et såkaldte enkeltsagskoncept. Her sikrer SSP, at kriminalitetstruede og kriminelle unge fra 12 til 18 år får koordineret deres sag mellem politiet og relevante forvaltninger i kommunen. I 2013 var der i alt 905 unge, som fik koordineret deres sag via enkeltsagskonceptet. Det er betydeligt flere end året før, men det er fordi, målgruppen for konceptet blev udvidet i 2013.

SSP København er et samarbejde mellem Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kriminalforsorgen og Københavns politi. Formålet er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge og nedbringe antallet af unge, der begår alvorlig kriminalitet. SSP- sekretariatet udarbejder to gange om året en status over urolige byområder, samt en årlig afrapportering.

Se indstilling til udvalget og SSPs rapport