Arkivnyhed - kan være forældet

Ungdomskriminaliteten i København falder

29.01.2015
Over hele byen falder antallet af unge københavnere under 18 år, der begår kriminalitet. Det viser Døgnvagtens seneste tal.

For 9. år i træk er ungdomskriminaliteten i København faldende. Men denne gang er det ikke kun de mildere former for kriminalitet, der er faldende. For første gang oplever vi også et markant fald i antallet af grove forbrydelser som gaderøverier og vold. 

Det viser nye tal fra Døgnvagten i Center for Forebyggelse og Rådgivning. Døgnvagten registrerer antallet af 15-18-årige, der har begået en så grov forbrydelse, at de er blevet varetægtsfængslet og fremstillet for en dommer.  Fra 2013-2014 faldt tallet med 35 pct. fra 109 til 71. 

Faldet er særligt tydeligt i bydelene Nørrebro og Valby-Vesterbro. For Nørrebro gælder fx, at de i 2013 havde 28 dommervagtsfremstillinger. I 2014 er tallet faldet til kun 10. For Valby-Vesterbro viser tallene et fald fra 18 i 2013 til kun 10 i 2014. 

En forklaring på faldet kan være at ungdomskriminaliteten blandt de udsatte unge nu også er begyndt at falde. Det understøttes umiddelbart af Døgnvagtens registreringer afhøringer og sigtelser for grov og personfarlig kriminalitet rejst mod børn og unge under 18 år.

At de udsatte unge begår mindre kriminalitet end tidligere underbygges af de erfaringer, som medarbejderne på institutionerne i Center for Forebyggelse og Rådgivning. Det mener Centerchef Jesper Blådal-Hansen:

”Tallene tegner et meget positivt billede og dækker jo over, at der er flere og flere unge mennesker, der fravælger et liv med kriminalitet. Det er en yderst positiv tendens – ikke mindst når vi taler om udsatte unge, hvor vi i Center for Forebyggelse og Rådgivning netop ser kriminalitet som et symptom på de socialfaglige problemstillinger, vi i det daglige relationsarbejde med de unge mennesker forsøger at imødegå.”

Fakta:
Døgnvagten deltager i alle relevante afhøringer, når unge københavnere under 18 år afhøres af politiet som enten sigtet, forurettet og eller vidne. I de tilfælde, hvor Døgnvagten ikke deltager, fx ved simpelt butikstyveri, kontakter politiet efterfølgende Døgnvagten, som derefter underretter den relevante børnefamilieenhed. 

Døgnvagten er en del af Center for Forebyggelse og Rådgivning. Centerets 15 institutioner og tilbud arbejder blandt andet med kriminalitetsforebyggelse rettet mod børn og unge under 25 år i Københavns Kommune. Det gælder fx Spydspidsen, 18+-centrene og Københavnerteamet.

Døgnvagten har gennem de sidste 10 år ført systematiske registreringer af ungdomskriminaliteten i København.

Antallet af dommervagtsfremstillinger af unge under 18 år

Nøgletal 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antal fremstillinger i Dommervagten af københavnere under 18 år 117 123 108 108 109 71
- heraf varetægtsfængslinger 97% 89% 87% 80% 91% 87%
- heraf unikke unge - - - - 94 62

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.