Arkivnyhed - kan være forældet

Ungdomskriminaliteten falder fortsat i København

03.05.2017
Socialudvalget drøftede onsdag den positive udvikling og kommunens kriminalpræventive indsatser for børn, unge og deres familier.

Ungdomskriminaliteten falder både på landsplan og blandt københavnske børn og unge. Den positive udvikling er størst blandt de børn, som Socialforvaltningen ikke har noget at gøre med, men der er også sket et fald i kriminaliteten hos de børn og unge, som Socialforvaltningen har sat en forebyggende indsats i gang overfor. 

En del af forklaringen er på det generelle fald er ændret adfærd blandt de unge. De drikker mindre, og færre eksperimenterer med stoffer. De bruger mindre tid på at hænge ud på grillbarer, gaden og i butikscentre, og mere tid foran computeren og på job. 

Udsatte børn og unge er mest udsatte
Flere unge afholder sig helt fra at begå kriminalitet, og der er færre børn og unge, der begår personfarlig og alvorlig kriminalitet. Der er dog stadig en mindre gruppe børn og unge, der begår gentagen og alvorlig kriminalitet. Der er en stor risiko for, at de bliver yderligere marginaliserede i takt med, at deres jævnaldrende bliver mere lovlydige. 

Det er ofte de udsatte børn og unge, der begår den gentagne og alvorlige kriminalitet. I 81 % af sagerne, hvor en ung københavner er tiltalt for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet, har den unge og familien været kendt af Socialforvaltningen. 

Beskyttelsesfaktorer
I dag har forvaltningen en række kriminalpræventive indsatser, som løbende udvikles. Der er den tidlige, forebyggende indsats, der sætter ind over for de risikofaktorer, der kan lede til kriminalitet som f.eks. et højt fravær i skolen, misbrug eller mangel på positive fritidsinteresser. 

Der er indsatser, der skal forhindre, at unge, der har begået kriminalitet både en eller flere gange, begår kriminalitet igen. Tilbagefald forebygges ved at motivere og klæde den unge på til at indgå i uddannelse, fornuftige fritidstilbud og beskæftigelse. 
Man ved fra forskningen, at faktorer såsom positive, voksne rollemodeller, lavt fravær i skolen samt fritidsjob og - interesser er med til at beskytte børn og unge mod at begå kriminalitet, og kommunens indsatser arbejder på at styrke disse beskyttelsesfaktorer. 

Nye tiltag på vej
De kriminalpræventive indsatser skal løbende udvikles og tilpasses, så kommunen også fremover kan tilbyde de københavnske børn og unge, den indsats som netop de har brug for. Derfor kommer forvaltningen med nogle ændringsforslag, hvoraf nogle kan gennemføres inden for den økonomiske ramme, mens der til andre skal findes penge ved efterårets budgetforhandlinger. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.