Arkivnyhed - kan være forældet

Ungdomsklubber skal få de unge væk fra gaden og i uddannelse

18.02.2014
Det kan være svært at motivere småkriminelle unge til at forlade det frie og ofte økonomisk indbringende liv på gaden – til fordel for lektielæsning, SU og fast fremmøde. Men i København arbejdes der aktivt med at skabe stabilitet omkring de unges liv og få dem i gang med en uddannelse.

”Det gælder om at få de unge til at forstå, at de godt nok på den korte bane kan fremstå som store og imponerende i lokalmiljøet, men at de i et livsperspektiv bare bliver mindre og mindre og mister grebet om deres liv, ” lyder det fra Rasmus Schmidt, der er klyngeleder i Klynge A19 i Ungehuset på Amager.

Ungdomsklubberne har gode forudsætninger for at vejlede de unge

De ansatte i ungdomklubberne opbygger gennem mange år en tillidsfuld relation til de unge, der gerne vil drøfte meget personlige forhold med dem. Og så står de ansatte klar til at hjælpe med at tage kontakt til fx myndighedspersoner eller bare til at give almen støtte og rådgivning om vejen frem mod voksenlivet. Siden 2013 har klubberne haft særlig fokus på at hjælpe de unge med de mange forhold, der følger med at begynde på en uddannelse. Herunder ansøgning om SU og statsborgerskab, boligforhold, gæld til det offentlige, NemId, forhold til politiet, stofmisbrug osv. Derudover bliver de 17-18-årige tilbudt forskellige virksomhedsbesøg, foredrag med relevante rollemodeller og vejledere samt træning i jobsøgning.”For de særligt udsatte unge i Urbanplanen har vi desuden iværksat en vækkeordning for dem, der har svært ved at komme op om morgenen for at passe deres skolegang,” forklarer Rasmus Schmidt. 

Fare for at tabe de 18-21-årige

Når de unge fylder 18, hører de ikke længere til i klubberne. Men de har stadig behov for støtte og bliver også ved med at dukke op.

 

”Vi hjælper dem så godt vi kan med at holde fast i uddannelse og job. Og vi er også de rigtige til det, da vi ikke skal bruge tid på at opbygge relationer og tillid. Men vi har ikke ressourcerne til det, og vi har samtidig brug for at skærme de yngre i klubben fra denne ældre gruppe. Så det er et område, der trænger til afklaring i kommunen. Og det virker også som om det øvrige offentlige system er dårligt gearet til at håndtere disse unge,” siger Rasmus Schmidt
Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune vedtog i 2013 nye målsætninger for de københavnske fritids- og ungdomsklubber. Det betyder blandt andet, at klubberne skal give udsatte børn og unge en socialpædagogisk og kriminalpræventiv støtte med henblik på at skabe stabilitet omkring deres liv, så de kan gennemføre skolegang og ungdomsuddannelse.                                


Kontakt:

Rasmus Schmidt, Tlf.: 32577788, Mob: 26730085