Arkivnyhed - kan være forældet

Undersøgelse rejser tvivl om håndtering af borgerhenvendelser i Teknik- og Miljøforvaltningen

20.11.2017
Borgerrådgiveren har undersøgt Teknik- og Miljøforvaltningens håndtering af skriftlige henvendelser fra borgerne.

Borgerrådgiveren har undersøgt Teknik- og Miljøforvaltningens håndtering af skriftlige henvendelser fra borgerne og rejst tvivl om dele af forvaltningens journaliseringspraksis, praksis for at sikre at henvendelser havner det rigtige sted og om håndteringen af følsomme personoplysninger.

Borgerrådgiveren har bl.a. anbefalet forvaltningen at udarbejde mere detaljerede retningslinjer for den interne koordinering og fordelingen af post.

Undersøgelsen har givet anledning til en del supplerende spørgsmål til forvaltningen. Borgerrådgiveren har bl.a. spurgt om, hvad ”stort fokus på at sikre intern koordinering og overholdelse af svarfrister” består i, og hvordan det udmøntes, og om forvaltningen i sit arbejde med indgange for borgerne tager højde for det igangværende arbejde med en ny samlet kanalstrategi for hele Københavns Kommune.

Derudover har Borgerrådgiveren udtalt kritik af forvaltningens information til borgerne på kommunens hjemmeside, idet den på undersøgelsestidspunktet var ufuldstændig. I forhold til denne del har forvaltningen oplyst, at der nu er rettet op.

Læs Borgerrådgiverens rapport

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.