Arkivnyhed - kan være forældet

Undersøgelse af mistanke om uacceptabel magtanvendelse

18.07.2014
Københavns Kommunes socialforvaltning undersøger mistanke om uacceptabel magtanvendelse mod et barn med handicap.

Socialforvaltningen har modtaget en bekymrende underretning fra en forælder til et barn med autistisk handicap, der tidligere har været anbragt på institutionen Hartmannshus i Nærum. Ifølge forælderen kan en lydoptagelse angiveligt afsløre, at en medarbejder, tilbage i 2012, skulle have foretaget en voldsom magtanvendelse, der ikke er acceptabel.

Socialforvaltningen tager forælderens henvendelse meget alvorligt og har besluttet at undersøge forholdene til bunds.

Som led i denne undersøgelse vil Socialforvaltningen, i samarbejde med den pårørende, bede Børnehuset tage en samtale med barnet, om hvad barnet husker fra perioden.

Samtidig har Socialforvaltningen bedt en ekstern tilsynsvirksomhed lave en uvildig undersøgelse af den faglige kultur på Hartmannshus.

Endelig er en mulig involveret medarbejder på Hartmannshus hjemsendt fra arbejde, indtil undersøgelsen er tilendebragt. 

Hverken Københavns socialforvaltning eller den pårørende, har hørt den pågældende lydoptagelse, og der foreligger derfor endnu ikke dokumentation for den egentlige hændelse. Socialforvaltningen har dog vurderet, at alene mistanken og nye oplysninger fra den pårørende, er tilstrækkeligt til at iværksætte en undersøgelse.

- Nogle børn med autisme kan blive meget frustrerede, og i nogle situationer kan frustrationen eskalere så barnet bliver fysisk udadreagerende og aggressivt mod personalet eller andre børn. I de situationer er det naturligvis i orden, at personalet forsvarer sig selv, og forsøger at få bragt ro på situationen. Det er en del af deres arbejde, som skal håndteres professionelt og i overensstemmelse med magtanvendelsesreglerne. Men vi kan ikke acceptere unødig voldsomhed i de situationer, og derfor tager vi mistanken meget alvorligt, og får nu undersøgt sagen til bunds, siger Anders Kirchhoff, direktør i Københavns socialforvaltning.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.