Arkivnyhed - kan være forældet

Udviklingsplan for Borgercenter Handicap

21.12.2017
Fokus på bedre borgerdialog, større medarbejdertrivsel og forlængelse af nogle sagsbehandlingsfrister i Borgercenter Handicap.

På grund af udfordringer inden for især sagsbehandling og en forholdsvis stor personalegennemstrømning på myndighedsområdet i Borgercenter Handicap, har Socialudvalget nu godkendt en udviklingsplan, der skal være med til at sætte retningen for Borgercenter Handicaps arbejde den kommende tid.

Udviklingsplanen indeholder fem temaer, som Borgercenter Handicap særligt vil strukturere deres indsatser ud fra. Disse er ’professionel borgerdialog’, ’styrket faglig kvalitet og læring’, ’rettidighed’, ’attraktiv arbejdsplads’ og ’ressourcer i balance’. 

Professionel borgerdialog

Borgercenter Handicap har altid efterstræbt, at borgerne mødes af professionelle og dygtige medarbejdere, når de henvender sig for at få hjælp. Men vi kan alle blive dygtigere, og derfor vil Borgercenter Handicap nu arbejde målrettet med at sikre en mere professionel kontakt til borgerne, så borgerne er sikre på altid at modtage klar og korrekt information.

Derudover vil medarbejderne også i højere grad fokusere på at forventningsafstemme med borgerne, så begge parter er informeret og indforståede med sagsbehandlingens forløb og ved, hvad der forventes af hinanden. 

Ligeledes vil der blive fokuseret på, hvad der forstås ved formuleringen ’fast sagsbehandler’, så medarbejderne er opmærksomme på, hvordan de bedst udfylder rollen som fast sagsbehandler, og så borgerne ved, hvad de kan forvente sig af en fast sagsbehandler.

Bedre medarbejdertrivsel

Borgercenter Handicap har den seneste tid haft udfordringer med personalegennemstrømning i myndighedsdelen i centret. Der har ikke manglet sagsbehandlere, men der har løbende været en forholdsvis stor udskiftning af medarbejdere. Dette har blandt andet resulteret i skiftende sagsbehandlere for borgerne. 

Fremadrettet vil der blive arbejdet med at sikre en højere medarbejdertrivsel og fastholdelse af medarbejdere i Borgercenter Handicap. Noget der både vil gavne på den interne og den eksterne bane. 

Det gøres blandt andet ved at fokusere på kompetenceudvikling hos medarbejderne. Derudover vil arbejdsgange og – processer tages op til revision og forenkles eller ændres i de tilfælde, hvor det giver mening. Begge dele skal være med til at skabe og synliggøre de klare værktøjer, som medarbejderne skal anvende i deres arbejde. 

Længere sagsbehandlingsfrister

Der er områder, hvor Borgercenter Handicap har haft og stadig har problemer med at overholde de eksisterende sagsbehandlingsfrister. Ofte skyldes dette udefrakommende faktorer, såsom indhentning af oplysninger fra tredjepart og partshøring. Derfor foreslår Socialforvaltningen nu, at visse sagsbehandlingsfrister forlænges. 

Dette gøres for at yde en bedre service for borgerne. Herved får borgerne oplyst den reelle forventelige sagsbehandlingstid, hvilket giver dem en realistisk og konkret information at forholde sig til. Der er altså ikke tale om en serviceforringelse, men derimod en præcisering af den tidsperiode, det rent faktisk tager at behandle disse sager. 

Derudover er det vigtigt at bemærke, at de frister, der ønskes forlænget, blot har indvirkning på ca. 600 ud af ca. 14.000 ansøgninger om året. 

Socialudvalget godkendte, at Socialforvaltningen nu sender forslagene til de forlængede sagsfrister i høring hos de relevante brugerråd, inden de sendes til endelig godkendelse i Socialudvalget i 2018. 

 

Læs indstillingen til Socialudvalget her og læs mere om de fem temaer i udviklingsplanen. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.