Arkivnyhed - kan være forældet

Udkast til påbud for metrobyggepladser

21.06.2013
Onsdag d. 19. juni godkendte Københavns Borgerrepræsentation Metroselskabets anmodning om udvidede arbejdstider i anlæggelsen af Cityringen.

På nedenstående link vil alle interesserede have adgang til Metroselskabets ansøgning til den enkelte byggeplads, tekniske bilag til ansøgningerne og Teknik- og Miljøforvaltningens foreløbige udkast til påbud.

 

Høringsfasen for alle de pågældende byggepladser løber frem til d. 8. juli, og alle høringsberettigede naboer til de berørte byggepladser vil få direkte besked om processen via brev. Teknik- og Miljøforvaltningen udsender brevene d. 21. juni og disse skulle derfor være naboerne i hænde højest et par dage efter. Mange naboer vil modtage brevet allerede samme dag. Eventuelle klager eller synspunkter fra naboerne skal være forvaltningen i hænde senest d. 8. juli.

 

I forbindelse med udvidelsen af arbejdstiderne vil Ekspropriationskommissionen tage stilling til, hvordan naboerne skal kompenseres for de gener en udvidet arbejdstid vil medføre. Kommissionen har offentligt meldt ud, at de vil træffe en principafgørelse inden for kort tid for at undgå, at sagsbehandlingstiden bliver uoverskuelig lang for de berørte naboer. Naboer, der er utilfredse med kommissionens afgørelse, vil have mulighed for at klage over afgørelsen.

 

Yderligere Information:
Kommunikationschef Lasse Meldgaard Bloch, Tlf. Nr.  25472545, e-mail: bn8z@tmf.kk.dk