Arkivnyhed - kan være forældet

Uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde i 2015

19.11.2014
Socialudvalget har netop uddelt årets § 18-midler, der gives til frivilligt socialt arbejde. I alt er der uddelt 12,348 mio. kr.

Udvalget besluttede tidligere i år at bruge en del af puljen mere strategisk for at sikre en bedre sammenhæng mellem den frivillige indsats og det øvrige arbejde på området. De afsatte derfor 15 % af midlerne til tre-årige bevillinger og besluttede, at de blandt ansøgere til disse særligt ville prioritere ansøgninger om samskabelse.

Ansøgere til tre-årige bevillinger har i årets uddeling modtaget i alt 1,8 mio. kr. Blandt modtagerne er her Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, der har fået bevilget 250.000 kr. og Reden København, der modtager 125.000 kr.

Ansøgninger om samskabelse er i alt blevet tildelt 920.000 kr. Heraf modtager Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen 250.000 kr., og Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby modtager 170.000 kr.

Fakta om ansøgningerne

Der er indkommet 272 rettidige ansøgninger. I alt er der søgt om 60,5 mio. kr. Heraf blev der søgt om i 37,2 mio. kr. til treårige bevillinger.

Læs mere om bevillingerne

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.