Arkivnyhed - kan være forældet

Udbredt tryghed blandt københavnerne

09.06.2016
København er en tryg og sikker by. Det fastslår Københavns Tryghedsundersøgelse, der igen i år viser, at trygheden er stigende i København.

Københavns Tryghedsundersøgelse 2016 viser, at langt de fleste københavnere føler sig trygge, når de færdes i deres nabolag. Igen i år bekræftes tendensen, hvor færre københavnere melder om utryghed, og færre københavnere udsættes for kriminalitet. Kun 6 % af københavnerne fortæller, at de er utrygge i deres nabolag, ligesom færre københavnere har været udsat for kriminalitet.

Trygheden har været støt stigende i København siden 2009, hvor Københavns Kommune målte københavnernes tryghed første gang og hvor 11 % meldte, at de følte sig utrygge i deres nabolag. 

Og selvom årets undersøgelse viser, at nogle københavnere er blevet påvirket af sidste års terrorhændelse i København, fortsætter den positive udvikling på trods af både denne og terrorhændelser i andre europæiske storbyer. Kun ca. 6,3 % af de adspurgte københavnere giver udtryk for, at terrorhændelsen i København har påvirket deres færden i København

”Tryghed er grundlaget for at leve et godt og frit liv. Men det er ikke noget, vi kan tage for givet. Derfor er jeg glad for at se, at københavnerne generelt ikke lader sig kue af de tragiske hændelser, vi har været vidne til”, siger overborgmester Frank Jensen (S).  

I enkelte bydele melder flere beboere dog om større utryghed end sidste år, nemlig på Østerbro (5 %), Valby (10 %), Ydre Nørrebro (14 %) og Amager Øst (4 %). Til gengæld er antallet af bydele, hvor over 10 % af beboerne føler sig utrygge, faldet fra ni bydele i 2009 til kun to ud af Københavns 13 bydele i 2016. Det drejer sig om Ydre Nørrebro og Bispebjerg. 

”Vi har arbejdet målrettet med at øge trygheden i blandt andet de udsatte byområder, og det ser vi gode resultater af. Den seneste tid set en del uro på Ydre Nørrebro og Islands Brygge, som politi og SSP arbejder tæt sammen om at lægge låg på. Alle københavnere skal føle sig trygge, og derfor skal der fortsat sættes ind, hvor der er udfordringer”, siger overborgmester Frank Jensen.

For mere information

Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497.