Arkivnyhed - kan være forældet

Udbredt tilfredshed med Socialforvaltningens arbejde

21.06.2016
Ny brugertilfredshedsundersøgelse viser, at 75 % af Socialforvaltningens borgere er tilfredse med forvaltningen.

Socialudvalget har tidligere besluttet, at forvaltningen skal arbejde mere systematisk med brugertilfredshedsundersøgelse, der giver et mere klart billede af borgeres livskvalitet og oplevelse af ensomhed.

Socialforvaltningen har i foråret 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse for anden gang – første gang i 2015. Omkring 15.500 borgere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 8267 borgere besvarede eller delvist besvarede undersøgelsen, hvilket er knap 1000 flere besvarelser end i 2015.

Undersøgelsen indeholder fire spørgsmål om tilfredshed. De viser:

75 % er tilfredse med den hjælp/indsats, de modtager
80 % er tilfredse med, hvordan medarbejderne møder dem med respekt
72 % er tilfredse med, hvordan de bliver mødt som ligeværdige samarbejdspartere
67 % er tilfredse med den indflydelse, der har på den hjælp/indsats, de modtager

På tværs af Socialforvaltningen arbejdes der med at inddrage borgere og pårørende i en dialog om undersøgelsens resultater, og hvordan de kan bidrage til udvikling af opgaver og tilbud.

Vis mig din stemme

På Borgercenter Handicap har Center Paletten på Amager udviklet redskabet ’Vis mig din stemme’ til blandt andet at understøtte brugertilfredshedsundersøgelsen.

’Vis mig din stemme’ er et visuelt og auditivt hjælpeværktøj, der er blevet skabt på baggrund af erfaringerne fra brugertilfredshedsundersøgelsen i 2015. Dengang havde mange borgere svært ved at gennemføre undersøgelsen, blandt andet fordi spørgsmålene var svære at forstå for denne gruppe borgere.

Med ”Vis mig din stemme” kan borgeren via en skærm trykke på de piktogrammer, der udtrykker deres holdning – i stedet for at en medarbejder skal forsøge at oversætte borgerens holdning.

 Udviklingen af ’Vis mig din stemme’ har betydet, at svarprocenten er steget voldsomt.

Der er mange andre gode tiltag, der viser, hvordan Socialforvaltningen arbejder med at omsætte resultaterne fra undersøgelsen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.