Arkivnyhed - kan være forældet

TV2 Lorry retter fejlagtig kritik mod Københavns Kommune

08.08.2014
Onsdag kl. 17.30 bragte TV2 Lorry et kort indslag om en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen, som indskærper hvordan kommunerne skal administrere de nye regler om gensidig forsørgerpligt.

TV2 Lorry vælger fejlagtigt at bruge Københavns Kommune som eksempel på, at kommuner har begået fejl, herunder anvendt metoder til at undersøge folks private oplysninger, hvilket kommunerne ikke skal.

Men indslaget bygger på en misforståelse, fastslår Niels Bauer, som er Ydelseschef i Københavns Kommune.

”Det er simpelt hen ikke korrekt, at vi skulle have googlet os frem til oplysninger om folks privatliv. TV2 Lorrys indslag bygger på en misforståelse, når de kobler Københavns Kommune sammen med Ankestyrelsens principafgørelse”, siger Niels Bauer.

Han uddyber:

”Vores administration af reglerne om gensidig forsørgerpligt bygger på en minimumsmodel, som er besluttet af et politisk flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Hermed anvender vi kun de registre, som vi har adgang til. Og hvis de relevante oplysninger ikke fremgår her, så beder vi borgerne oplyse, om de er samlevende eller ej”, siger Niels Bauer, som slår fast, at Ankestyrelsens afgørelse ikke får nogen konsekvenser for Københavns Kommunes praksis på området.