Arkivnyhed - kan være forældet

Turbo på vækst og virksomheder i København

02.06.2014
Hvordan skal fremtidens rammer være for virksomheder i København, og hvordan styrker vi hovedstadens vækst i den globale konkurrence? De spørgsmål diskuterer Frank Jensen, Morten Kabell og Anna Mee Allerslev i dag med repræsentanter fra de københavnske virksomheder og medlemmerne af det nye Erhvervsråd. Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager indleder dialogmødet.

Den globale konkurrence blandt verdens storbyer er hård, og København skal blive endnu bedre til at skabe vækst og tiltrække internationale investeringer.

Derfor inviterer overborgmester Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev den 3. juni en række virksomheder til dialog om, hvordan man skaber de bedste rammer for erhvervslivet i København. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager åbner dialogmødet.

- Jeg glæder mig til at få input fra Københavns virksomheder til, hvordan København bliver en nemmere by at drive virksomhed i, så vi kan skabe endnu mere vækst og beskæftigelse i København, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (Ø) siger:

- ”Kommunen og virksomhederne er enige om, at vi skal have mere grøn vækst og beskæftigelse. Nu skal vi blive bedre til at tale om midlerne til at nå målet, eksempelvis en mere velfungerende trafik. Derfor ser jeg frem til en styrket dialog med det københavnske erhvervsliv,”

Beskæftigelses- og Integrationsminister Anna Mee Allerslev (R) siger:

- Halvdelen af virksomhederne i København er tilfredse med vores erhvervsservice. Det er godt. Men viser jo også, at der stadig er stort behov for forbedringer. Vi skal være meget bedre til at servicere vores virksomheder og skabe attraktive rammevilkår. Ellers bliver vi udkonkurreret af andre storbyer ", siger Anna Mee Allerslev.

På dialogmødet deltager også Københavns Erhvervsråd, som blev nedsat af Københavns Kommune i april. Erhvervsrådet skal være med til at sætte retningen for Københavns erhvervspolitik og bidrage til en langsigtet vækst- og erhvervsstrategi for København.

- Københavns Erhvervsråd er det rigtige initiativ på det rigtige tidspunkt. Der er en benhård konkurrence mellem storbyer og regioner i Europa om at tiltrække investeringer, jobs og økonomisk vækst. Erhvervsrådet skal gøre os skarpere i den konkurrence, siger Thomas Woldbye, medlem af Københavns Erhvervsråd, adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S.

Københavns Erhvervsråd har bl.a. peget på seks temaer, som er med til at skabe vækst og som bliver fokusområder i Københavns nye erhvervs- og vækstpolitik. De seks temaer vil også blive diskuteret på dialogmødet den 3. juni: Iværksætteri og innovation, internationale investeringer, udbud af arbejdskraft og uddannelse, erhvervsservice, skatter og afgifter, intelligente offentlige udbud og indkøb og strategisk byudvikling.

Det tættere samarbejde mellem Københavns Kommune, erhvervslivet og uddannelses- og forskningsinstitutioner skal fremover sikre, at erhvervslivet i København får de bedste betingelser, når det gælder innovation og jobskabelse.

For mere information

 • Jakob Elkjær, pressechef for overborgmester Frank Jensen, tlf. 2810 4898
 • Ole Larsen, pressechef for beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, tlf.4046 1668
 • Morten Rixen, pressechef for teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, tlf. 5168 0619

Fakta

 • 125 tiltag for mere vækst og beskæftigelse

  De senere år har Københavns Kommune gennemført en lang række tiltag for at skabe mere vækst og beskæftigelse i København. Der er nedsat afgifter, etableret én indgang for erhvervslivet og nedsat tre erhvervs task forces hvorfra 125 konkrete forslag er blevet igangsat.
 • Københavns Erhvervsråd

  Med etableringen af Københavns Erhvervsråd bygger Københavns Kommune videre på de senere års arbejde med at styrke København som erhvervsby og tiltrække internationale investeringer. Målet er at skabe fem procent vækst årligt og 20.000 nye private arbejdspladser i København frem mod 2020.

  Erhvervsrådet består af repræsentanter fra Københavns erhvervsvirksomheder (store og små), forskellige brancher, uddannelsesinstitutioner og organisationer for lønmodtagere og arbejdsgivere. Overborgmesteren er formand og herudover har også Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren og Teknik- og Miljøborgmesteren faste pladser i Rådet.

Læs mere om Københavns Erhvervsråd på kk.dk/erhverv