Arkivnyhed - kan være forældet

Trygheden styrkes 34 steder i København

28.04.2017
Med enkle og effektive greb øger Københavns Kommune nu trygheden 34 steder i byen.

Langt de fleste københavnere føler sig trygge i deres by, men visse steder er der udfordringer. Derfor udfører Københavns Kommune nu en række såkaldte tryghedsløft, der med små greb som fx bedre gadebelysning eller beskæring af buske og træer øger trygheden.

”København er generelt en tryg by, men trygheden er ulige fordelt mellem bydelene. Nogle steder sætter vi ind med store større indsatser, men andre steder kan trygheden styrkes med små, enkle greb. Derfor har vi med københavnernes hjælp nu udpeget de utrygge steder, som får er løft. Alle københavnere skal føle sig trygge i deres lokalmiljø,” siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (A).

Trygheden er steget støt siden 2009, hvor Københavns Kommune målte københavnernes tryghed første gang. I 2016 følte kun godt seks procent af københavnerne sig utrygge i deres nabolag. Men undersøgelsen viser også, at oplevelsen af tryghed varierer fra bydel til bydel. I Bispebjerg og Ydre Nørrebro føler henholdsvis 12 og 14 procent sig utrygge, mens det i Indre By og Vanløse kun to og en procent, som er utrygge.

Politikerne Borgerrepræsentationen godkendte den 27. april  nye tryghedsløft 34 steder i byen, hvor københavnerne føler sig utrygge. Tryghedsløftene er udvalgt efter en høring, hvor københavnere, lokaludvalg og Københavns Politi kom med 120 konkrete forslag.

Flere tryghedsløft på vej

Tryghedsløft kan eksempelvis være forbedret gadebelysning, bekæring af træer og buske samt opsætning af fx bænke og skilte. Der bliver samlet set foretaget 50 tryghedsløft på 34 placeringer. Der er i alt brugt 2,5 millioner kroner, og Københavns Kommune vil senere på året udføre flere tryghedsløft for samlet en million kroner. Der er tidligere blevet udført omkring 60 tryghedsløft fordelt over hele byen.

 

For mere information

Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell via pressechef Morten Rixen, tlf. 5168 0619.

 

Fakta om Tryghedsløft

  • I 2014 besluttede Københavns Kommune at iværksætte en række tryghedsløft for at øge trygheden i København.
  • Med Budget 2015 blev der afsat 3,0 mio. kr. 2015 og 3 mio. kr. i 2017 til at afhjælpe mindre tryghedsproblemer rundt omkring i byen, gennem beskæring, belysning, byinventar o.lign. Løftene skulle gennemsnitligt koste 50.000 kr.
  • Siden har københavnerne via tryghedsvandringer, borgermøder og hjemmesiden ”Bliv Hørt” i 2014 og 2015 kommet med en lang række forslag til steder, der har behov for et tryghedsløft. Forslagene er indsamlet og flere steder prioriteret af Lokaludvalgene.
  • På møde i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 3. april, Økonomiudvalget 18. april og Borgerrepræsentationen 27. april skal politikerne godkende tryghedsløft, der skal føres ud i livet 34 forskellige steder i København i 2017.
  • Der bliver samlet set foretaget 50 tryghedsløft for 2,5 mio. kr. på 34 steder, da der på nogle placeringer foretages flere indgreb for at styrke trygheden. Københavns Kommune vil i utrygge og udsatte områder udføre flere tryghedsløft for samlet set 1 mio. kr. senere på året.
  • Der er tidligere blevet udført omkring 60 tryghedsløft fordelt over hele byen. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.