Arkivnyhed - kan være forældet

Trygfonden finansierer forskningsprojekt om FIT

19.12.2014
Socialudvalget har godkendt Trygfondens finansiering af Socialforvaltningens og Socialforskningsinstituttets fælles forskningsprojekt.

Det fælles forskningsprojekt går ud på at undersøge effekten af at implementere Feedback Informed Treatment-redskabet (FIT).  

FIT er et dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet til at forbedre relationsarbejdet mellem medarbejder og borger. Det består af to simple skemaer, der udfyldes af borgeren i henholdsvis starten og slutningen af samtalen, og som bruges til at forbedre og justere samarbejdet gennem løbende dialog.

Forskningsprojektet skal afprøve effekten af FIT blandt medarbejdere i bostøtteindsatsen, der støtter udsatte, sindslidende og misbrugere i eget hjem. Det skal blandt andet undersøges om FIT bidrager til:

  • borgernes trivsel og udvikling
  • forebyggelse og reducering af frafald i støtteforløbet
  • afklaring og reducering af de lange støtteforløb
  • øget selvhjulpenhed hos borgeren

Trygfonden giver i alt 5,3 mio. kr. over tre år til projektet. Heraf får 3,2 mio. kr. Socialforvaltningens arbejde med fuld implementering i tre bostøtteenheder, hvilket blandt andet dækker over uddannelse, projektledelse og IT. 

Projektet bliver det første i Danmark, der undersøger effekten af FIT, og det første i verden, der tager udgangspunkt i bostøtteindsatsen. Det skal løbe over en periode på 2 1/2 år, og såfremt det giver positive resultater, vil involverede medarbejdere fremover kunne anvende metoden uden yderligere omkostninger. 

Kontakt