Arkivnyhed - kan være forældet

Trivsel på Danmarks største arbejdsplads

12.04.2013
Medarbejderne i Københavns Kommune går til arbejdet med stor motivation, højt engagement og tilfredshed, viser ny trivselsundersøgelse fra landets største arbejdsplads. Svarene vidner om medarbejdere, der er villige til at yde en ekstra indsats om nødvendigt og gerne anbefaler deres arbejdsplads til andre.

77 % af Københavns Kommunes medarbejdere har i foråret 2013 svaret på spørgsmål om deres trivsel på arbejdspladsen. Medarbejderne har vurderet en række udsagn på en skala fra 1 til 7. De overordnede måleparametre er alle landet på et resultat mellem 5 og 6, som er kategorien ”højt resultat”: Tilfredshed (5,1), Motivation

(6,0) og Engagement (5,6).- Engagement og motivation er afgørende for, at vi kan levere service af høj kvalitet til københavnerne og derfor skal vi fortsat lægge os i selen for at skabe trivsel alle steder i kommunen. Det er vigtigt, at vi har medarbejderne med i en periode, hvor vi oplever stor befolkningsvækst og samtidig har fokus på kommunens udgifter, siger administrerende direktør i Økonomiforvaltningen, Claus Juhl.Medarbejderne fortæller i trivselsundersøgelsen, at de oplever godt samarbejde med kollegerne, og at de har mulighed for at lære nyt gennem arbejdet, begge afgørende parametre for succesfuld forandring.Undersøgelsen afdækker også, at færre medarbejdere end tidligere bliver truet med eller udsat for vold i forbindelse med deres arbejde. Vold på arbejdspladsen i Københavns Kommune udmønter sig typisk ved stofmisbrugere og ungdomskriminelle, der går over grænsen i forhold til sagsbehandlere og gadeplans-medarbejdere, eller demente borgere og psykisk og fysisk handicappede, der slår eller bider personalet.Selvom færre medarbejdere rapporterer om vold og trusler, er tallet dog stadig for højt, siger administrerende direktør, Claus Juhl:

- Medarbejderne skal trygt kunne gå på arbejde uden frygt for vold eller trusler. Vi er i gang med en omfattende indsats i kommunen og jeg ved, at det er noget alle ledere har fokus på.Læs rapporten her.

Yderligere oplysninger:

Søren Gregersen, Kommunikationschef i Økonomiforvaltningen, træffes på 29610711 eller soren.gregersen@okf.kk.dkKort om undersøgelsen

Trivselsundersøgelsen 2013 er gennemført i perioden 20. februar – 13. marts 2013.26.790 ud af 34.871 medarbejdere i København Kommunr har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 77 procent. Medarbejderne har vurderet en række udsagn på en skala fra 1 til 7.Helt overordnet set er resultatet af Trivselsundersøgelsen 2013 godt. Således er de overordnede måleparametre: Tilfredshed (5,1), Motivation (6,0) og Engagement (5,6) alle landet på et resultat mellem 5 og 6, som er kategorien ”højt resultat”.14 procent af medarbejderne fortæller, at de har været udsat for trusler om vold i forbindelse med deres arbejde. Otte procent har oplevet fysisk vold. Både trusler og vold kommer primært fra kontakt med kommunens borgere, og tallet er faldet fra seneste undersøgelse i 2010, hvor 18 procent rapporterede om trusler og ni procent om vold.