Arkivnyhed - kan være forældet

Tre ud af fire ledige er tilfredse med deres jobsamtale

16.06.2014
77 % af de job- og uddannelsesparate borgere i København siger, at de er tilfredse med den personlige samtale, som de har haft med en konsulent i Jobcenter København.

Det viser den første evaluering af et pilotprojekt, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har målt lediges tilfredshed med deres samtale i København, Rudersdal, Næstved, Slagelse og Gentofte.

Rent praktisk er undersøgelsen gennemført ved, at borgerne efter samtalen får tilsendt en sms med en opfordring til at svare på, hvor tilfredse eller utilfredse de var med samtalen. STAR har ikke opstillet nogen succeskriterier, men konkluderer, at tilfredsheden er høj på tværs af de fem jobcentre.

Administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Birgitte Hansen, tager resultatet som tegn på, at jobcentrene gør en god indsats.

For Københavns vedkommende ligger det på niveau med en undersøgelse fra 2012, hvor et analysebureau spurgte borgerne om, hvordan de vurderede Jobcenter Københavns service.    

”Mens jobcentrene ofte bliver hængt ud i medierne, er billedet heldigvis anderledes positivt, når man spørger dem, der har været i kontakt med os”, siger hun.

Når pilotprojektet er afsluttet i uge 26, vil styrelsen lægge sig fast på, hvordan den fremtidige måling skal gennemføres.  Ifølge planerne skal undersøgelsen gøres landsdækkende og omfatte alle ledige borgere.   

Yderligere oplysninger:

Udviklingschef Lone Curtis

Qu86@bif.kk.dk, 28192741