Arkivnyhed - kan være forældet

Tre ud af fire borgere er tilfredse med Socialforvaltningens arbejde

27.06.2017
Ny brugertilfredshedsundersøgelse viser, at 77 % af borgerne er tilfredse. Det er en lille fremgang fra 2016.

Siden 2015 har Socialforvaltningen spurgt borgerne om deres tilfredshed. I år blev 16.536 inviteret til at deltage, og 7094 har valgt at svare på spørgsmålene: 

  • 77 % af borgerne svarer, at de samlet set er tilfredse med forvaltningen
  • 58 % af borgerne svarer, at de har en god livskvalitet
  •  42 % svarer, at de oplever ensomhed

Der er sket en positiv udvikling siden 2016 på alle tre områder. 

Fokus på god sagsbehandling

Selvom mere end hver tredje af de adspurgte borgere overordnet set er tilfreds, viser tallene også, at der er forskel på tilfredsheden blandt borgerne. Borgere med handicap er mindst tilfredse med sagsbehandlingen, mens sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet tegner sig for den største tilbagegang. 

Begge områder har været under massiv kritik i 2017, og der er sat en række tiltag i gang, der skal sikre borgerne god sagsbehandling. 
Ønsker til fremtiden

Mange borgere har uddybet deres svar, og der er nogle ønsker, der går igen. Det er f.eks., at det bliver nemmere at komme i kontakt med ens sagsbehandler, at der sker mindre udskiftning blandt sagsbehandlerne, at åbningstiderne bliver længere, og at medarbejderne får mere tid til den enkelte borger.

Borgerne svarer også, at hvis der kom styr på rusen, økonomien eller boligen, ville deres livskvalitet blive bedre. Og at de ville blive mindre ensomme, hvis de fik et bedre forhold til deres familie og børn, flere gode mennesker i deres liv og noget at stå op til.  

Undersøgelsens resultater vil blive brugt til at udvikle forvaltningens tilbud til borgerne og til at forbedre sagsbehandlingen. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.