Arkivnyhed - kan være forældet

Trafikken i København er blevet mere intelligent

30.03.2017
Nyt system skal gøre det nemmere at overvåge, styre og informere om trafikken i hovedstaden.

Som en af de første byer i verden har København investeret i systemet MobiMaestro, der gør det nemmere at overvåge, styre og informere om trafikken i hovedstaden

Hvis du som buspassager eller bilist en dag oplever at snegle dig frem i den københavnske myldretidstrafik med unormal lav hastighed, så er kommunen formentlig allerede på sagen og ved at undersøge, hvad problemet skyldes, og om der kan gøres noget for at afhjælpe det. Fra Trafiktårnet ved Dybbølsbro har kommunen nu et konstant billede af den aktuelle hastighed på de vigtigste veje i byen og kan samtidig se, hvor meget hastigheden afviger fra det normale på strækningen.

Bliver afvigelsen på mere end 50 pct. bliver vejstrækningen markeret med rødt, og så ved teknikerne, at noget forstyrrer trafikken på netop denne gade. Det kan skyldes øgede trafikmængder, et uheld, dårligt vejr eller et gravearbejde, hvor afspærringen ikke fungerer optimalt. Herefter undersøger teknikerne, om problemet kan mindskes ved hjælp af trafiksignalerne, og om der er brug for at informere trafikanterne. Kommunen har allerede i dag muligheden for at ændre på signalerne ved planlagte hændelser. Hvis gravearbejder eller arrangementer forstyrrer trafikken på en vej kan trafiksignalerne på de parallelle gader eksempelvis indstilles så de bedre kan håndtere en stigning i trafikken de pågældende dage. Det giver en smidigere afvikling af trafikken i København.

Systemet vil det kommende år løbende blive forbedret, så ændringer i signaler kan ske både hurtigere og mere præcist i forhold til det aktuelle problem. Det vil sikre en endnu bedre afvikling af trafikken.

Bedre trafikinfo

De bedre muligheder for at overvåge og styre trafikken i København har også fået kommunen til at skrue op for informationen til trafikanterne. P4s trafikværter er for nylig flyttet ind i Trafiktårnet sammen med Københavns Kommune og Vejdirektoratet, så trafikværterne hele tiden kan videreformidle kommunens overblik over den aktuelle trafiksituation og informere bedre om både forudsete og uforudsete hændelser, der giver forstyrrelser af trafikken.

Samtidig kommunikerer kommunen direkte til trafikanterne ved hjælp af app’en Trafikken Hovedstaden, hvor de gravearbejder, der kan give væsentlige forstyrrelser af særligt bil- og kollektiv trafik er markeret. Også kommende arrangementer, der kan give forstyrrelser i trafikken, er det muligt at få informationer om. APP’en er primært målrettet til bilister, da kommunen som hovedregel altid stiller krav om at cyklister og fodgængere kan komme frem i trafikken på trods af gravearbejder. Ambitionen er at give trafikanterne mulighed for at vælge alternative transportformer og ruter gennem byen, når planlagte ting som gravearbejder eller arrangementer forstyrrer trafikken. Endelig kan man som trafikant få informationer via twitter på @trafikhovedstaden.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.