Arkivnyhed - kan være forældet

Træk en billet – og broen går op

17.06.2015
En lillebitte verdensnyhed: En broåbningsautomat, hvor fritidssejlere kan trække en billet til at få Trangravsbroen åbnet om natten.

I denne uge installerer Teknik- og Miljøforvaltningen en lillebitte verdensnyhed: En broåbningsautomat, hvor fritidssejlere kan trække en billet til at få Trangravsbroen åbnet om natten. Tilbuddet er rettet mod sejlere, som ikke har fast bådplads i kanalerne inden for Trangravsbroen, Proviantbroen og den kommende Cirkelbro. 

Det er politisk besluttet, at Københavns oplukkelige broer skal åbnes gratis for alle i dag- og aftentimerne, mens alle som udgangspunkt skal betale for broåbning om natten. Politikerne har dog taget hensyn til, at de mange fritidssejlere med faste bådpladser i kanalerne somme tider først kommer hjem ud på natten. Det gælder fx på Sankt Hans Aften, hvor det er populært at se bålene på Øresundskysten fra vandsiden. 

Prisen for en billet til broåbning er på 1.250 kroner. Gebyret dækker den faktiske omkostning til en natåbning, inklusive tilkald af en brovagt. Broautomaten modtager alle gængse betalingskort (ingen kontanter) og sikrer fuldautomatisk, at betalingen indgår på kommunens konto.

Den nye broåbningsbilletautomat er en ombygget p-automat. Andre steder har man på lignende vis ombygget p-automater for at bruge dem til et alternativt formål. Fx bruger man sådanne automater ved en mange put and take-søer til at modtage timebetaling fra lystfiskere, ligesom flere bådudlejningsfirmaer bruger automater til at modtage betaling for en times bådleje. 

Teknik- og Miljøforvaltningen er løbende i dialog med sejlernes organisationer, brolaug og havnefogederne m.fl. i kanalernes marinaer om udvikling og optimering af de nye kanalbroers drift. Forvaltningen har desuden oprettet hjemmesiden www.broercph.dk, hvor al information om broerne, herunder om betalingsreglerne, kan findes på dansk, tysk, engelsk og svensk.