Arkivnyhed - kan være forældet

Tivoli skal skrue ned for lyden ved udendørs koncerter

01.07.2016
Kommunens tilladelse til, at Tivoli kan skrue op for lyden ved 10 koncerter på Plænen, er blevet underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet.

Kommunen skal nu gennemføre en VVM-screening, før en eventuel ny tilladelse til at øge lydstyrken kan udstedes.

Københavns Kommune gav i maj 2015 Tivoli tilladelse til at skrue højere op for lyden ved 10 udendørs koncerter om året. Forlystelsesparken fik med tilladelsen lov til at overskride den ellers gældende støjgrænse på 60 dB og skrue op til 65 dB. Tivolis oprindelige ønske var at øge lydstyrken ved 20 koncerter, men af hensyn til Tivolis naboer, som bliver generet af musikstøjen, gav kommunen kun tilladelse til at skrue op for lyden ved 10 koncerter. Tilladelsen blev givet på betingelse af, at Tivoli samtidig fik begrænset sine muligheder for at lave store fyrværkerishows.

”Når vi udarbejder miljøgodkendelser, er vi som myndighed forpligtet til at varetage både virksomhedens og omgivelsernes interesse. Vores opgave er derfor at lave en konkret afvejning mellem flere interesser. I den konkrete sag har det være en afvejning mellem på den ene side Tivolis udviklingsmuligheder og ønsket om at skrue op for lyden ved deres koncerter, hvilket deres kunstnere og publikummer har efterspurgt, og på den anden side hensynet til Tivolis naboer, som vi ved, er generet af støj fra både musik og fyrværkeri, ” siger serviceområdechef Anne-Sofie Degn fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

Foreningen Tivolis Naboer har sidste sommer klaget over tilladelsen til det øgede lydniveau, og nu har Natur- og Miljøklagenævnet truffet afgørelse i sagen. Nævnet har hjemvist sagen til fornyet behandling, idet nævnet giver naboerne ret i, at kommunen burde have gennemført en VVM-screening af, hvordan den højere musik påvirker Tivolis omgivelser.

Nævnet påpeger samtidig, at selv om Tivoli sammen med tilladelsen fik begrænset sin tilladelse til fyrværkerishows, så opvejer dette ikke de gener, som det øgede musikniveau ved koncerterne påfører naboerne, da Tivoli alligevel ikke i praksis udnytter alle de dage, de har mulighed for at affyre fyrværkeri. 

Nævnets afgørelse betyder, at forvaltningen nu skal gennemføre en VVM-screening – dvs. en undersøgelse, der konkluderer, om der er behov for en VVM-redegørelse. Dette skal være afgjort, inden Tivoli kan udnytte miljøgodkendelsen. Afgørelsen betyder således, at Tivoli ikke har lov til at overskride den hidtidige støjgrænse på 60 dB, og dette gælder med øjeblikkelig virkning for alle udendørs koncerter i Tivoli.

”Vi går med det samme i gang med VVM-screeningen, og vi tager til efterretning, at VVM-screeningen skal fokusere på de gener, som et øget musikniveau medfører, uanset om man indfører begrænsninger i forhold til mulighederne for affyring af fyrværkeri eller ej,” siger Anne-Sofie Degn. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.