Arkivnyhed - kan være forældet

Titusindvis af blomster springer ud ved Københavns nye byskov

21.08.2017
  • ""
    Københavns Kommune
Røde valmuer, blå kornblomster og orange morgenfruer - området ved Selinevej på Amager, hvor den kommende byskov skal plantes, blomstrer.

Teknik- og Miljøforvaltningen såede tidligere på sommeren blomster på hele det 6,5 hektar store område, som skal rumme byskovens første etape, for at gøre jorden klar til de 25.000 træer, der skal plantes. Og nu er de mange blomster sprunget ud, hvilket giver de besøgende mulighed for at opleve et regulært blomsterhav i blå, gule og orange nuancer, ligesom de også kan danne sig et indtryk af den kommende skovs indretning og størrelse. 

Hele området, som tidligere lå øde hen, er nu dækket af blomster. Der er dog kun sået farverige blomster som valmue, kornblomst og morgenfrue på den del af området, der vil rumme Copenhagen Food Forest, hvor man i fremtiden bl.a. kan høste gamle sorter af æbler, blommer, solbær, mirabeller og hyld. Der er tale om et område på godt én hektar svarende til to store fodboldbaner, som ligger ud mod havneløbet lige syd for Sjællandsbroen. På den resterende del af området er der sået grønne blomster som foderradisse og olieræddike, da de sætter dybe rødder, som sikrer, at skovens mange træer får optimale jordforhold, når de plantes til efteråret. 

Forvaltningen har lavet små stier gennem hele området, så københavnerne kan opleve de mange blomster på nærmeste hold og gå en tur gennem området, hvor der allerede findes et rigt dyreliv med fugle, sommerfugle og forskellige insekter. Området forventes at blomstre frem til den første nattefrost.

Når byskoven står færdig, kommer den til at indeholde mindst 95 pct. danske arter fordelt på mere end 30 forskellige træer og buske, da det understøtter lokale arter af insekter og dyr. Der vil dog også komme træarter, som forventes at få Danmark som naturligt spredningsområde som følge af fremtidige klimaforandringer. Det gælder valnød, ægte kastanje og mellemeuropæiske egearter. Brugen af disse arter skal sikre erfaringer med arternes trivsel og vækst i Danmark.

Hvis man ønsker at besøge området, kan man tage cyklen gennem Kalvebod Fælled ad Fasanskovvej eller langs havneløbet forbi Sjællandsbroen mod Skrædderholmen, hvor Amagermotorvejen krydser havneløbet. Området ligger omkring 300 meter før motorvejen krydser vandet. Det er også muligt at køre i bil til området via Selinevej.