Arkivnyhed - kan være forældet

Tingbjerg og Mjølnerparken skal være lige så attraktive som resten af København

14.03.2019
Overborgmester Frank Jensen er sammen med kommunens øvrige borgmestre ved at lægge sidste hånd på de ambitiøse udviklingsplaner

Udviklingsplanerne er for Københavns to mest udsatte områder. Omkring 2.000 private boliger og ungdomsboliger skal forandre Tingbjerg og Mjølnerparken og én gang for alle få dem af ghettolisten. 

Nye, attraktive taglejligheder. Moderne, private familieboliger. Ungdomsboliger til studerende fra hele byen. Og en langt større åbenhed og sammenhæng med resten af København. Det er hovedgrebene i de udviklingsplaner, der skal forandre Tingbjerg og Mjølnerparken for altid.

”Om fem år vil jeg ikke mere høre ordet ’ghetto’ brugt om Tingbjerg og Mjølnerparken igen. Vi er ved at lægge sidste hånd på  to ambitiøse planer for, hvordan vi får skabt to moderne, attraktive boligområder for alle københavnere. Nu skal vi sætte fuld fart på udviklingen, så de bliver en fuldt integreret del af København”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Siden 2015 har København arbejdet for at gennemføre to ambitiøse strategier, der skal gøre Tingbjerg og Mjølnerparken langt mere attraktive. Og i 2018 vedtog regeringen den såkaldte ’ghettopakke’, der stiller krav om højst 40 procent almene boliger i de mest udsatte områder.

Derfor vil et politisk flertal på Københavns Rådhus nu sætte ind for at opføre et stort antal nye private boliger, frasælge et antal almene boliger og omdanne familieboliger til ældre- og ungdomsboliger, der kan ændre boligsammensætningen i begge områder fundamentalt. Og på den måde tiltrække flere ressourcestærke københavnere.

Tingbjerg er i stærk udvikling

I Tingbjerg skal der bygges over 1.700 private familie- og ungdomsboliger. Samtidig skal en lang række almene familieboliger omdannes til ældre- og ungdomsboliger, så der samlet set tilføres et stort antal ungdomsboliger til området.

Og udviklingen er allerede i fuld gang. I starten af 2019 står de første 35 private boliger klar. Områdets hovedgade er ved at blive omdannet til en levende handelsgade. Og i fremtiden er det visionen at få letbane til bydelen, der skal åbnes langt mere op til det øvrige København.

Private boliger i Mjølnerparken

I Mjølnerparken skal samtlige boliger gennemrenoveres samtidig med, at der skal etableres nye, attraktive tagboliger, ungdomsboliger og et nyt fælles kvarterhus. Endelig skal der etableres en levende handelsgade, og blokkene åbnes op ud mod den omkringliggende by, så Mjølnerparken kommer til at ligne det øvrige København. Når den plan er gennemført, skal 200-300 almene boliger sælges og omdannes til private lejeboliger.

De to udviklingsplaner er blevet til i samarbejde mellem Københavns Kommune og boligselskaberne fsb, SAB og Bo-vita. Udviklingsplanerne skal nu politisk behandles i boligselskabernes og i Københavns Kommunes politiske organer og bliver fremsendt til regeringen den 1. juni, sådan som det skal ifølge ghettoplanen. 

Kontakt