Arkivnyhed - kan være forældet

Tilsynsrapport bekræfter behov for ny type bosteder

07.04.2016
Vold, trusler og misbrug er hverdag på det psykiatriske bosted Center Lindegård, hvor en medarbejder forleden blev dræbt.

Det viser Arbejdstilsynets rapport om den tragiske hændelse. Arbejdstilsynets rapport bekræfter ifølge Socialborgmester Jesper Christensen, at der er behov for en helt ny type bosted, der kan tage bedre hånd om de mest syge og utilregnelige psykiatriske patienter. 

”Rapporten bekræfter, at situationen er helt uholdbar, og at det er på tide at tænke nyt. Kommunerne bliver tvunget til at håndtere en gruppe patienter, der er psykotiske, utilregnelige og ind i mellem direkte farlige. Det må høre op nu”.

Arbejdstilsynet skriver blandt andet i sin rapport, at der i løbet af de seneste halve år er registreret 122 tilfælde af vold og trusler mod medarbejderne, og at der også forekommer vold mellem beboerne.

Vanskeligt samarbejde med psykiatrien
Ifølge Arbejdstilsynet er en vigtig del af forklaringen, at hospitalerne er tilbageholdende med at indlægge borgerne, selvom de bliver voldsomme, og at de bliver udskrevet hurtigt igen. Derudover oplever medarbejderne, at hospitalernes psykiatere ikke giver tilstrækkelig støtte og faglig vurdering ifm ændring af medicinbehov og af beboernes tilstand i øvrigt. 

Løsning
Løsningen er ifølge Jesper Christensen at oprette en helt ny type bosteder for de mest syge og utilregnelige patienter. 

”De nye bosteder skal drives i samarbejde mellem regionerne og kommunerne. Det vil sikre at beboerne både får den socialpædagogiske støtte og solide psykiatriske behandling, de har brug for. Og det vil sikre et bedre og tryggere arbejdsmiljø for vores dygtige og engagerede medarbejdere”. 

Jesper Christensen peger desuden på, at Københavns kommune har gjort et stort arbejde for at forbedre sikkerheden på kommunens bosteder. 
”Siden det tragiske drab på en medarbejder for to år siden på Ringbo har vi arbejdet målrettet med at forbedre sikkerheden og med at øge bemandingen omkring de aggressive beboere. Det arbejde fortsætter naturligvis. Men det er på tide, at vi, regionerne og regeringen erkender, at sikkerhed og flere ressourcer ikke løser problemet alene. Det er på tide at tænke helt nyt”.  

Om Arbejdstilsynets rapport
Københavns kommunes Socialforvaltning fik umiddelbart efter drabet på Center Lindegård to strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Rapporten er tilsynets begrundelse for de to påbud. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.