Arkivnyhed - kan være forældet

Tilsyn fandt ikke dårlig kultur på Hartmannshus

11.09.2014
En undersøgelse af forholdene og den faglige kultur, på bostedet for børn og unge med handicap, Hartmannshus, konstaterer at man ikke har...

...at man ikke har fundet en generel dårlig kultur på stedet, ud fra besøg og samtaler.

Undersøgelsen konkluderer, at det samlede indtryk er, at: ”..medarbejderne og den daglige ledelse gør, hvad de kan for at skabe et godt hjem og et godt liv for børnene, som de både vil og kan rumme..”
 
Revas har talt med de fleste forældre til børnene på Hartmannshus, og alle ”..giver udtryk for stor tilfredshed for samarbejdet med medarbejdere og ledelse…” og ”.. flere af de pårørende har givet udtryk for, at deres barn har udviklet sig positivt under, selv kortvarigt ophold.”
 
- Det eksterne tilsyn fjerner dermed vores største bekymring omkring forholdene på Hartmannshus, ovenpå medieomtalen af dårligt sprog og et muligt overgreb på en af de unge beboere. Vi har været bange for, om der herskede en dårlig arbejdskultur i nogle personalegrupper, men det ser heldigvis ikke sådan ud. Hvis det er sket, har det åbenbart været et ulykkeligt enkelttilfælde, siger socialborgmester Jesper Christensen.
 
Undersøgelsen sætter dog fingeren på, at der mangler synlig ledelse: ”.. det vil alt andet lige bidrage til at skabe usikkerhed blandt medarbejderne med hensyn til, hvem der bestemmer hvad.”

Undersøgelsen kritiserer, at personalet blandt andet selv har tilrettelagt deres arbejdsdag.
De skriver, at der skal gøres mere for fagligheden, og der er kritik af de fysiske rammer, der er nedslidte.
 
Derfor har Socialforvaltningen lavet en handleplan, der tager fat på ledelsesstrukturen og sikrer alle medarbejderes faglige kompetencer. Handleplanen sætter også gang i en omfattende istandsættelse og ændringer af de fysiske rammer.

Baggrunden for Revas’ undersøgelse:

Ekstra Bladet har denne sommer fortalt om et forældrepar til en ung dreng med handicap, der i en længere periode har optaget personalets samtaler i rummene omkring deres søns bolig.
 
Her er det kommet frem at personalet bl.a. taler om, hvad man kan tillade sig at gøre i selvforsvar, hvis den stærkt autistiske 17-årige dreng angriber.

Der har været eksempler på et uacceptabelt sprog over for beboerne, og det har Socialforvaltningen indskærpet over for det pågældende personale, ikke er i orden og skal ophøre med det samme.
 
Men optagelserne afslørede også en samtale, hvor en medarbejder fortæller om at have udført en særdeles hårdhændet magtanvendelse på en anden ung beboer. Blandt andet med kvælertag.
Pågældende medarbejder arbejder ikke længere på Hartmannshus og benægter hændelsen. Denne sag efterforskes nu af politiet.
 
På de mange hundrede timers skjulte optagelser, har socialforvaltningens gennemlytning ikke givet mistanke om andre tilfælde, hvor børn lider fysisk overlast, og Revas’ undersøgelse peger heller ikke på et grundlag for bekymring i den retning.
 
- Jeg er glad for, at vi nu kan få sat punktum for denne triste sag. Vi har som forvaltning et stort ansvar for at behandle vores borgere med handicap ordentligt og med respekt. Denne sag afslører at det ikke altid foregår på den måde, og det skal jeg være den første til at beklage, siger Københavns socialborgmester Jesper Christensen (A).
 
- Men vi ved også nu, at det ikke er normen, men sandsynligvis det triste enkelteksempel, som vi jo altid skal være på vagt overfor. Jeg er ikke i tvivl om, at de øvrige medarbejdere på Hartmannshus, ligesom på vores andre bosteder for mennesker med handicap, gør alt hvad de kan for at give disse børn og unge en god og omsorgsfuld hverdag, siger Jesper Christensen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.