Arkivnyhed - kan være forældet

Tillidsreformen i arbejde

20.08.2015
Medarbejdere og ledere i kommunen er ved at gennemføre en historisk ledelsesreform. Læs cases og interview med Overborgmester Frank Jensen.

I 2013 vedtog Københavns Borgerrepræsentation ”Kodeks for tillidsbaseret ledelse”. Kodekset danner grundlag for Københavns Kommunes arbejde med at erstatte kontrol og afrapportering med tillid og ansvar til den enkelte medarbejder. Det store forandringsprojekt går under navnet tillidsreformen.

Formålet med tillidsreformen er at øge tilliden til ledernes og medarbejdernes faglighed og dømmekraft og derved mindske omkostningerne, frigøre mere tid til kerneopgaverne, sikre bedre kvalitet og højne arbejdsglæden. Alt sammen til gavn for borgerne.

Det er et bredt politisk flertal i Borgerrepræsentationen og de faglige organisationer, som står bag tillidsreformen.

De gode eksempler

At tillidsreformen stille og roligt er ved at forandre Københavns Kommune som arbejdsplads, kan man læse i de gode eksempler fra forvaltningerne:

  • I KFF har de sluppet medarbejdernes gode ideer løs.
  • I SOF gør de det nemmere for borgere med psykisk sårbarhed at få hjælp af det offentlige hjælpesystem.
  • I SOFLab – De Socialfaglige Udviklingslaboratorier – finder medarbejdere, borgere, politikere og ledere løsninger sammen.
  • I SOF har de etableret MeningsSamlingen for at komme regeltyranniet til livs.

Læs de gode eksempler via linket i bunden af siden.

En evolution

I interviewet fortæller Overborgmester Frank Jensen (S) om baggrunden for tillidsreformen: ”Der er brug for, at vi bruger vores allerbedste ressource, nemlig medarbejderne, til det, som de er bedst til; at møde borgerne i øjenhøjde og ved hjælp af deres faglighed, erfaring og sunde fornuft give den bedste service.”

Læs hele interviewet med overborgmesteren via linket i bunden af siden.