Arkivnyhed - kan være forældet

Tillæg nr. 1 til lokalplan Ørestad City Center trådt i kraft den 12. juni 2013

12.06.2013
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325 Ørestad City Center med kommuneplantillæg nr. 12 og miljørapport bekendtgøres den 12. juni 2013

Borgerrepræsentationen vedtog den 23. maj 2013

  • Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325 ’Ørestad City Center’
  • Kommuneplantillæg nr. 12 til kommuneplan 2011
  • Miljørapport ’Ørestad City Center’ efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Planerne gør det muligt, at udbygge områder til erhverv vest og syd for Field’s i Ørestad City på en mere fleksibel måde, med krav om varierede bygningshøjder, skiftende facadematerialer og mulighed for en mere fri placering af bygninger indenfor de enkelte byggefelter. Desuden er detailhandelsbestemmelserne i området blevet justeret og præciseret med det formål at understøtte bylivet i området.

Tillægget til lokalplan nr. 325 er ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 8. januar 2013. Ændringerne vedrører redegørelsen og bestemmelser vedrørende et højhus og de maksimale bygningshøjder i området.

Her kan du se materialet:

Indtil den 10. juli 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15.
  • Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til

Center for Bydesign, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 33 66 33 66.