Arkivnyhed - kan være forældet

Tilfredshed blandt brugerne af den sociale hjemmepleje

13.03.2015
Der er stor tilfredshed den hjemmepleje, der ydes til udsatte og handicappede borgere i København. Det viser en ny rapport.

Rapporten viser, at borgerne generelt er meget tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager i hverdagen.  

Knap 80 procent af de brugere, der modtager personlig pleje, er tilfredse eller meget tilfredse. 76,1 procent er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp i hverdagen. 

Det er dog et mindre fald i forhold til sidste år. Det betyder, at Borgercenter Hjemmepleje i dialog med de private leverandører vil følge op med en handleplan, hvor der skal være særligt fokus på medarbejderkontinuitet og kontinuitet i leveringstidspunkterne for hjemmeplejen. Det er nemlig de to parametre, der har størst betydning for tilfredsheden blandt borgerne. 

Tilfredsheden dækker over både den kommunale hjemmepleje og private leverandører. 

Læs hele undersøgelsen her

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.