Arkivnyhed - kan være forældet

Til kamp mod herreløse cykler

28.09.2017
Ny algoritme og et kort over gode afleveringssteder til udtjente cykler gør det nemmere at få ryddet ud i de herreløse cykler.

Der er rift om cykelparkeringspladserne i København, især i fest- og handelsgaderne i indre by samt ved togstationer og andre trafikknudepunkter. Derfor er det ekstra ærgerligt, når cykelstativerne er optaget af herreløse cykler, som bare står og fylder op. Nu skal en ny algoritme og et kort over gode afleveringssteder til udtjente cykler gøre det nemmere at få ryddet ud i alle de herreløse cykler.

Teknik- og Miljøforvaltningens cykelhåndteringsmedarbejdere kører på daglig basis rundt i byen for at opmærke og indsamle herreløse cykler, men fremover bliver deres arbejde endnu mere effektivt. Forvaltningen har nemlig siden 2013 registreret data om alle de herreløse cykler, der er blevet opmærket og indsamlet, og på baggrund af disse registreringer har forvaltningen udviklet en såkaldt lærende algoritme, der fortæller, hvor der er størst sandsynlighed for at finde de efterladte cykler.

At algoritmen er lærende, betyder, at for hver cykel der bliver indsamlet og registreret, bliver systemet klogere, så det kan følge med byens løbende udvikling og behovet for cykeloprydning. Forvaltningen forventer, at algoritmen med tiden næsten vil halvere den tidsperiode, hvor de herreløse cykler står med opmærkningstape og fylder op i cykelstativerne, og samtidig kan den reducere antallet af gange, hvor cykelmedarbejderne kører forgæves. Dermed er der også udsigt til, at københavnerne hurtigere vil få frigjort ledige pladser i cykelstativerne.

Københavnerne kan selv hjælpe til

Kommunens indsats vil dog blive hjulpet godt på vej, hvis københavnerne selv undlader at dumpe den udtjente cykel et tilfældigt sted. En undersøgelse fra forvaltningen viser, at cyklerne typisk bliver efterladt, enten fordi de har været genstand for et kortvarigt brugstyveri, og tyven smider cyklen fra sig, når han er færdig med den, eller fordi cyklen er i dårlig stand, og folk ikke ved, hvordan de kan skille sig af med den.

Gennem de seneste fem år har forvaltningen i snit håndteret 8.500 efterladte cykler om året. I 2016 blev der gjort en øget indsats, og her blev det til 11.050 cykler, som primært var efterladt ved metro- og s-togstationer, men også ved mange boligområder.

Ud over at udnytte den lærende algoritme til at optimere cykelbutlernes egen indsats, er forvaltningen også på vej med et kort til københavnerne, der viser, hvor der er gode muligheder for at komme af med brugte cykler i deres nærområde på en hensigtsmæssig måde. Det nye kort over forventes at ligge klar i løbet af efteråret.

Man kan fx aflevere cykler til socialøkonomiske cykelhandlere og cykelværksteder, hvor brugerne aktiveres ved at istandsætte gamle cykler, lokale cykelhandler, der tager imod brugte cykler, byttecentraler, nærgenbrugsstationer og genbrugsstationer, samt til storskrald, hvis man hænger en seddel på cyklen, hvor der står 'Afhentes af renovatør'.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.