Arkivnyhed - kan være forældet

Til ægtefæller eller samboende med en borger på uddannelses- eller kontanthjælp

30.07.2014
I Politiken og andre medier, har der været debat om gifte/samlevende med modtagere af uddannelses-/kontanthjælp skal møde i jobcentret.

Som læsere af Politiken og andre medier vil vide, har der været en debat om i hvilke tilfælde gifte/samlevende med personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, skal møde i jobcentret. 

Ydelsesservice København har særligt i forhold til fuldtidsbeskæftigede timelønnede med lavt timetal i enkelte måneder haft en praksis om ubetinget møde i jobcentret med henblik på rådighedsvurdering/tilmelding som jobsøgende.

Efter vejledning fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) er det nu afgjort, at det i hvert konkret tilfælde skal vurderes om mødet i jobcentret er nødvendigt, og det må på den baggrund konstateres, at Ydelsesservice København i en række tilfælde unødigt har pålagt borgere et møde i jobcentret, hvilket vi beklager.

Det er ikke vores umiddelbare opfattelse, at den tidligere og forkerte praksis i sig selv har betydet reduceret ydelse til borgere eller deres samlever/ægtefælle. Det er vi ved at undersøge nærmere.

De konkrete sager er dog svære at finde frem i systemerne, så det vil derfor være en stor hjælp – hvis du eller din samlever/ægtefælle mener, at jeres ydelse på et tidspunkt er blevet reduceret på grund af den forkerte praksis, sender os en mail på vores mailadresse ydelse@bif.kk.dk med angivelse af navn og fødselsdato.

Læs om reglerne for samlevende/gifte.