Arkivnyhed - kan være forældet

Tidlig indsats forebygger anbringelser

27.06.2017
For tre år siden blev hver femte udsatte ung anbragt. I dag er det hver sjette. Den positive udvikling skyldes flere ting.

For det første har Socialforvaltningen gennem en årrække haft fokus på at forebygge og sætte tidligere ind, når børn og unge ikke trives. I 2015 startede en stor, faglig omstilling kaldet Tæt på Familien, hvor man sætter tidligere ind med flere forebyggende indsatser i hjemmet. 

For det andet er der kommet flere københavnere, og den gennemsnitlige, københavnske familie trives bedre. Så selvom der er blevet flere familier, er behovet for at anbringe unge faldet. 

Ud af døgninstitutionerne

I dag anbringes færre unge på en døgninstitution, og den tid, de bor der, er siden 2015 faldet. Når forvaltningen vælger at anbringe en ung, er det meget indgribende for alle i familien. Det er stadigvæk nødvendigt i en række tilfælde, mens størstedelen af de unge har mere gavn af at vokse op sammen med deres familie. Det skal de have den nødvendige hjælp til. 

Tættere på et almindeligt ungdomsliv

Målet med Tæt på Familien er, at udsatte unge skal have en opvækst, der ligner deres jævnaldrenes med familie, venner, skole eller uddannelse og fritidsjob og -aktiviteter. 

Ansættelse af flere sagsbehandlere har gjort, at hver sagsbehandler i gennemsnit har færre sager i dag end i 2016. Det giver dem mulighed for at følge den unge og familien tættere end før. De kan bedre inddrage den unge, familien og netværk i at løse problemerne. Det gør, at flere får den hjælp og støtte, som de har brug for, til blandt andet at kunne blive boende derhjemme.

Tæt på Familien har indtil 2017 været afgrænset til udsatte unge og deres familier, men på baggrund af de gode erfaringer er udsatte børn og deres familier nu også blevet en del af Tæt på Familien.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.