Arkivnyhed - kan være forældet

Ti år med faldende sygefravær i København

08.05.2018
Københavns Kommune har for alvor knækket kurven for medarbejdernes sygefravær. Hele 31 pct. er sygefraværet faldet gennem de seneste 10 år.

Færre vikarer og mere stabilitet i Københavns daginstitutioner og skoler. Det er den positive konsekvens af, at sygefraværet er faldet hos blandt andet kommunens pædagoger og lærere. Siden 2008 er lærernes fravær faldet med 4,1 dage, pædagogernes sygefravær er faldet med 2,7 dage og pædagogmedhjælpernes er faldet med hele 4,5 dage. Og de er ikke de eneste medarbejdere, der har nedbragt deres sygefravær markant.

De seneste 10 år har vi ved fælles hjælp nedbragt sygefraværet med næsten en tredjedel. Det gavner både den enkelte medarbejder og københavnerne. Det er en succes, som vi er meget stolte af og som i høj grad kan tilskrives de ledere og arbejdspladser, som har arbejdet med forebyggelse og systematisk opfølgning”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

I 2007 var sygefraværet i Københavns Kommune 16,3 dage pr. medarbejder i gennemsnit. De seneste 10 år har kommunen arbejdet målrettet med at nedbringe sygefraværet. I 2017 var medarbejderne syge i gennemsnit 11,2 dage. Dermed er der sket et fald i sygefraværet på 10 år på ikke mindre end 31 procent. Det svarer til, at der i dag er 655 flere fuldtidsansatte medarbejdere på job hver dag sammenlignet med 2007.

 

Målrettet indsats giver resultater

Børne- og Ungdomsforvaltningen er én af de forvaltninger, der har sat ind for at nedbringe sygefraværet, blandt andet med en Task Force, der rykker ud til skoler og daginstitutioner med et særligt højt sygefravær.

Mange sygedage betyder et ekstra pres på de øvrige medarbejdere og en dårligere kvalitet i hverdagen for børnene på vores skoler og institutioner. Derfor er det så vigtigt at få nedbragt sygefraværet. Indsatsen med Task Forcen viser, at det kan lade sige gøre at reducere antallet af sygedage markant, når lederne hele tiden har fokus på medarbejdermes sygefravær, deres daglige trivsel og arbejsmiljøet på arbejdspladsen”, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.

Indsatsen for at nedbringe sygefraværet er sket  i et tæt samarbejde med de faglige organisationer.

Britt Petersen, formand for LFS, fagforening for pædagogerne i København, supplerer:

Det er den enkelte medarbejder, der rammes af dårligt arbejdsmiljø, men det er altid et fælles problem, som skal løses i fællesskab.  Arbejdsfællesskaber og en stærk tillidsdagsorden har haft stor betydning for det faldende sygefravær, det har skabt et større medansvar hos både medarbejdere og ledere. I arbejdet med at få sygefraværet endnu længere ned, er det vigtigt fortsat at vedligeholde og udvikle de bæredygtige arbejdsfællesskaber, og det kræver opbakning både politisk og i Med-organisationen.”

 

Vil i den bedste fjerdedel

I 2016 lå Københavns Kommune midt i feltet, når man sammenlignede sygefravær i de danske kommuner. Det samlede billede af kommunernes sygefravær kendes først i maj måned, og København forventer, at kommunen nu er rykket op i den bedste tredjedel. Men indsatsen stopper ikke her. Økonomiudvalget har sat det mål, at Københavns Kommune allerede i 2018 skal ligge i den bedste fjerdedel.

Fakta om arbejdet med sygefravær i Københavns Kommune

I 2007 var sygefraværet i Københavns Kommune 16,3 dage pr. medarbejder i gennemsnit. I 2017 var det faldet til 11,2 dage. Alene fra 2016 til 2017 faldt det med 0,8 dag. Det vil sige, at der i dag udføres arbejde for den lønudgift på ca. 277 mio. kr., som tidligere gik til sygedage.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har det største fald i sygefravær de seneste 10 år på 45 pct. Derefter kommer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med 42 pct. De tre store velfærdsforvaltninger Børne- og Ungeforvaltningen, Socialforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har præsteret et fald i sygefraværet på cirka 29 pct.

Årsagen til det faldende sygefravær er bl.a. andet en helhedsorienteret tilgang til sygefravær, tydelig ledelse, klare mål for arbejdet med at nedbringe sygefraværet, bedre arbejdsmiljø og tidlig indsats for syge medarbejdere og medarbejdere, der ikke trives. Københavns Kommune er desuden i gang med at implementere en ny indsats udarbejdet af KL og Forhandlingsfællesskabet, ”Huset – 6 elementer i den effektive sygefraværsindsats”.

Københavns Kommune har etableret en Task Force, der rykker ud på arbejdspladser med særligt højt sygefravær. I Børne- og Ungdomsforvaltningen har 97 arbejdspladser deltaget i “Task Force ved højt sygefravær”. Allerede efter det første år var fraværet nedbragt med 4,4 dage pr. medarbejder.

For at fortsætte den gode udvikling har Økonomiudvalget vedtaget Sygefraværsstrategi 2020 – bedre fælles forebyggelse og professionalisering. Sygefraværsstrategi 2020 er udarbejdet i regi af CSO, som er kommunens centrale samarbejdsorgan. Også de syv forvaltningers HovedMED bestående af både medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere har bidraget med input.

Kontakt

Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497
Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen via pressechef Anni Lundqvist, tlf. 2526 4163
Britt Petersen, formand for LFS, tlf. 3094 8131.

Kontakt