Arkivnyhed - kan være forældet

Test af Inderhavnsbroen viser behov for finjustering

04.05.2016
Entreprenørfirmaet Valmont SM forventer at kunne aflevere Inderhavnsbroen til Københavns Kommune medio juni 2016.

Set i lyset af broens historik, venter kommunen dog med at fastsætte en åbningsdato. På et byggemøde i dag med Københavns Kommune har Valmont SM fremlagt en tidsplan, hvor det forventes, at Inderhavnsbroen kan afleveres til kommunen medio juni 2016. I den hidtidige tidsplan fra Valmont SM var det forventet, at broen kunne afleveres i starten af maj, men de seneste testkørsler har vist, at der fortsat er tekniske udfordringer, som skal løses, før broen kan afleveres.

I marts og april er det nye boogiesystem blevet monteret, og broen er blevet testet. Testkørslerne har vist, at der er brug for en finjustering af åbne- og lukkefunktionen, idet de to stålbrofag ikke stopper helt præcist samme sted hver gang de skal mødes på midten. Stoppestedet varierer med 10-15 mm, hvilket kan afhjælpes med at etablere et fast stop med hydraulisk aktiverede kiler.

Under testkørslerne er det endvidere konstateret, at det er nødvendigt at installere en supplerende styrekonstruktion, der skal sikre, at stålbrofagene kommer i den helt rigtige position over for hinanden, hver gang de lukker sammen.

'Det er de sidste meget vigtige detaljer, der skal sikre, at denne meget komplicerede brokonstruktion kommer til at fungere helt, som den er bestilt. Broen er konstrueret, så den svinger i en let s-kurve, samtidig med at den har to bevægelige brofag, der skal skydes frem og tilbage i s-kurven. Derfor kræver det helt skarp millimeterpræcision at få den til at køre perfekt,' udtaler serviceområdechef Anders Møller fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Københavns Kommune forventer, at Inderhavnsbroen kan åbnes for Københavns borgere og turister hurtigst muligt efter, at broen bliver afleveret, men den endelige indvielsesdato er endnu ikke fastlagt.

'Vi forventer selvfølgelig, at denne her tidsplan holder. Men set i lyset af broens historik er vi nødt til at forholde os afventende, indtil vi faktisk får den afleveret. Derfor vil vi ikke fastsætte en indvielsesdato, før vi står helt tæt på målstregen,” siger Anders Møller.

Kommunen kan først iværksætte de sidste formaliteter i forhold til ibrugtagning af broen, når broen formelt er blevet afleveret fra entreprenøren til kommunen. Derfor arbejder man både med en afleveringsdato og efterfølgende med en indvielsesdato, hvor broen kan åbnes for offentlig brug.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.