Arkivnyhed - kan være forældet

Task force: Bedre erhvervsvilkår afgørende for Københavns fremtid

30.05.2018
Københavns Kommunes task force har i dag præsenteret sine 37 anbefalinger for at forbedre erhvervslivets vilkår i hovedstaden.

I Europa deler metropolerne sig i disse år i en gruppe af højvækstbyer og en gruppe med lav eller ligefrem negativ vækst. København skal fastholde sin position som højvækstby, og derfor præsenterede en ny task force med Torben Möger Pedersen, adm.dir. i PensionDanmark, i spidsen i dag 37 anbefalinger til, hvordan København kommer helt i front.

Fokus er bl.a. på servicekultur, virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, digital innovation og bæredygtig infrastruktur.

Bedre vilkår for de virksomheder, der arbejder i København, er afgørende for at fastholde Københavns stærke position i den hårde konkurrence mellem Europas store byer. Vi anbefaler, at ledelsen i Københavns Kommunes sætter sig i spidsen for at indføre en ambitiøs servicekultur i alle forvaltninger, der har med virksomhederne at gøre,” siger Torben Möger Pedersen.

Overborgmester Frank Jensen (S) takker task forcen for den store indsats. Han vil nu sætte ind for at gennemføre konkrete anbefalinger.

Jeg er glad for task forcens anbefalinger. Vi skal komme virksomhederne i møde. Jeg vil opfordre alle ansvarlige borgmestre til at lægge sig i selen for, at vi får en stærkere servicekultur, og at vi sikrer virksomhederne adgang til den rette arbejdskraft. Således kan vi sammen skabe vækst til gavn for både København og resten af Danmark,” siger overborgmester Frank Jensen.

Task forcens pejlemærker og anbefalinger

Udover at styrke servicekulturen udstikker task forcen yderligere fire overordnede pejlemærker, som kommunen bør styre efter:

Vi skal have bedre infrastruktur, mere digitalisering, understøtte virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft og blive bedre til at tiltrække og fastholde internationale talenter og investeringer. Vores forslag er i fin overensstemmelse med regeringens udmelding for nylig om at styrke hovedstadens position som vækstmotor for hele Danmark,” fastslår Torben Möger Pedersen.

For at styrke servicekulturen i kommunen bør virksomhederne eksempelvis tildeles en dedikeret key-account medarbejder, så det bliver nemmere for virksomheden at navigere deres sager i hele kommunen. Ligeledes skal Københavns Erhvervshus i højere grad fungere som én indgang til kommunen og udbyde flere services.

For at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden skal børn og unges kompetencer styrkes indenfor naturvidenskab, teknologi, it og matematik. København skal desuden styrke samarbejdet med jobcentre i hele Greater Copenhagen, så virksomhederne lettere kan få det rigtige match, når de skal rekruttere medarbejdere.

Endelig skal fremkommeligheden styrkes gennem bedre infrastruktur: Flere ”parkér- og rejs”-anlæg ved togstationer, etablering af særlige erhvervsparkeringspladser og etablering af en metro mellem København og Malmø.

Task forcens rapport inklusiv alle 37 anbefalinger kan findes på www.kk.dk/taskforce2018. Næste skridt bliver, at politikerne nu skal diskutere anbefalingerne frem mod de kommende budgetforhandlinger for København til efteråret.  

Fakta

  • Task force for bedre erhvervsvilkår i København blev nedsat i forbindelse med Københavns Kommunes budgetaftale 2018 på baggrund af følgende hensigtserklæring: ”Parterne er enige om i regi af Københavns Erhvervsråd at nedsætte en task force, som skal gennemgå virksomhedernes erhvervsvilkår, herunder samspil med de kommunale myndigheder, og fremlægge konkrete forslag til indsatser og forbedringer forud for forhandlingerne om budget 2019.”

 

Medlemmer af task force for bedre erhvervsvilkår i København

  • Formand: Torben Möger Pedersen, adm. dir. PensionDanmark
  • Allan Agerholm, adm. dir. BC Hospitality Group
  • Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør GlaxoSmithKline
  • Christoffer Susé, adm. dir. Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn
  • Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør, The Velux Foundation
  • Thomas Madsen-Mygdal, adm. dir. TwentyThree

Alle er medlem af Københavns Kommunes Erhvervsråd

 

Yderligere information

Pressekontakt til overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497.

Pressekontakt til formand for task force, Torben Möger Pedersen via Ulrikke Ekelund, tlf. 2019 9238.

 

Citater

Jesper Christensen (S), børne- og ungdomsborgmester

”Folkeskolen spiller en nøglerolle til at inspirere flere til en karriere indenfor naturfag, teknologi og it. Jeg sætter mig i spidsen for at skabe endnu flere samarbejder med virksomheder, så københavner-eleverne fx kan få undervisning i, hvordan ingeniører regner på fremtidens klimaudfordringer for København, eller hvordan et tech-firma vil udvikle apps til at finde ledige parkeringspladser i København. Jeg håber, at endnu flere virksomheder er klar til at rykke ind i vores folkeskoler. Så vi sammen kan uddanne fremtidens unge.”

Niko Grünfeld (Å), kultur- og fritidsborgmester

”Det er stærkt, at vi nu sætter fokus på anbefalinger som disse. København har brug for iværksætteri og erhvervsvenlighed. Samtidig er det vigtigt, at vi særligt understøtter de bæredygtige virksomheder, da de både bidrager positivt til hovedstaden socialt, miljømæssigt og økonomisk.”

Mia Nyegaard (R), socialborgmester

”Jeg er glad for task forcens anbefalinger, og dem skal vi arbejde videre med. Virksomhedernes erhvervsvilkår er afgørende for både økonomisk vækst og jobskabelse i København. En jobskabelse, der forhåbentlig også får vores socialt udsatte på arbejdsmarkedet. Her håber jeg, at virksomhederne vil være med til at løfte et socialt ansvar, så flere får mulighed for at bevise mantraet om, at ”alle kan noget”. Samtidig vil økonomisk vækst i København muliggøre en endnu bedre indsats over for vores mest sårbare borgere.”

Sisse Marie Welling (F), sundhed- og omsorgsborgmester

”Det går godt i København, men vi skal have endnu mere grøn og sund vækst til gavn for borgere og virksomheder. Task Force peger bl.a. på, at selv om København allerede i dag er førende inden for grøn infrastruktur, er der behov for at gøre mere. Vi skal have reduceret biltrængslen, og vi skal være den metropol i verden, som har den bedste bæredygtige infrastruktur. Her er jeg enig i de konkrete anbefalinger om, at vi indfører flere cykelruter, flere delebiler og flere delecykler.”

 

Kontakt