Arkivnyhed - kan være forældet

Tak for hjælpen!

20.08.2014
Mere end 18.000 henvendelser er det blevet til, siden Borgerrådgiveren slog dørene op den 23. august 2004.

Det er ti år siden, den første borger henvendte sig til Borgerrådgiveren i Københavns Kommune for at få hjælp med sin sag og for at hjælpe kommunen til at blive bedre. Det er blevet til mere end 18.000 henvendelser.

Henvendelserne har givet kommunen værdifuld information om de områder, hvor vi ikke gjorde det godt nok.

Til gengæld har vi forsøgt at få jeres sager tilbage på sporet. I tre ud af fem tilfælde har kommunen måtte undskylde for sagsbehandling og service, der ikke var i orden. I sager, hvor kommunen ikke fik rettet op, har Borgerrådgiveren desuden udtalt kritik i mere end 800 tilfælde.

Kommunen har brugt jeres erfaringer til at skabe positive forbedringer til gavn for alle. I har hjulpet os med at udpege svagheder: lange ventetider, uforståelige breve, manglende overblik og områder, hvor der manglede koordination eller ligeværdig dialog og respekt. Alle jeres stemmer er blevet hørt.

Borgerrådgiveren i Københavns Kommune har dannet forbillede for borgerrådgivere i en fjerdedel af landets kommuner, som også ønsker at lytte til borgerne. På den måde har jeres indsats også gjort livet lettere for borgerne i mange andre danske kommuner.

Meget er blevet bedre, og det ville ikke være sket uden jer!

Tak fordi I har hjulpet os med at passe vores arbejde. Vi håber, at I også fremover vil vise tillid og tålmodighed. Vi tager jer alvorligt, og vi er ikke færdige med at arbejde for god borgerbetjening og ordentlig sagsbehandling i kommunen.

En tak skal også lyde til alle de gode kolleger i kommunen, som dagligt hjælper os med at gribe boldene. Tak til jer fordi I forstår, at det er et fælles ansvar at bære stafetten videre, så vi sammen kan levere borgervenlig og effektiv sagsbehandling. Uden jer kunne vi ikke løfte vores del af opgaven.

Det har nyttet, og det nytter stadig!

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.