Arkivnyhed - kan være forældet

Tæt på Familien – nytænkning i arbejdet med udsatte unge

04.09.2015
Der er fokus på nye metoder, nye samarbejder og tættere opfølgning i sagsbehandlingen i indsatsen for socialt udsatte unge.

Socialforvaltningen kalder omstillingen for Tæt på Familien. 

Helt overordnet skal Tæt på Familien øge den sociale mobilitet hos socialt udsatte unge københavnere. Det betyder, at de unge skal have samme mulighed som andre unge for at leve et godt og selvstændigt liv med uddannelse, job, bolig og en tro på fremtiden.

Tæt på Familien har været i gang siden årsskiftet, da Socialudvalget fik afsat midler til indsatsen ved sidste efterårs budgetforhandlinger. Nu har medarbejdere og ledere i Socialforvaltningen gjort de første erfaringer. Gennem en række projekter er unge københavnere inddraget som eksperter i arbejdet med at udvikle alternativer til anbringelser. anden projektrunde, som starter i oktober, har projekterne fokus på samskabelse i form af udvikling af velfærd sammen med eksterne partnere, fx frivillige foreninger. Her skal de eksterne aktører komme med alle deres gode ideer og netværk, så Socialforvaltningen sammen med samarbejdspartnerne og de unge og familierne kan knække koden og styrke den sociale mobilitet. 

FAKTA: 
Tæt på Familien strækker sig over de kommende 6 år og involverer unge i alderen 13-18 år. Målet med Tæt på Familien er, at de unge skal opleve:

  • Tættere kontakt og øget dialog med deres sagsbehandler
  • At der opbygges og fastholdes støttende relationer mellem dem selv, familien og personer i familiens omgangskreds
  • At de inkluderes i det almindelige samfund gennem skole, fritidsjob og aktiv fritid
  • At indsatsen er sammenhængende og passer til de behov som de selv og familien har

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.