Arkivnyhed - kan være forældet

Supplerende høring Carlsberg II tillæg 4

26.11.2014
Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II er i supplerende høring indtil den 5. december 2014

Ved den offentlige høring fra d. 1. september til den 27 oktober 2014 har kommunen modtaget en række henvendelser, som betyder, at lokalplanforslaget er ændret. Ændringerne har en sådan karakter, at lokalplanforslaget sendes i supplerende høring.

Lokalplanforslaget er i supplerende høring fra den 21. november til den 5. december 2014

 

kommunens høringsportal kan du hente materialet

I høringsportalen kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk

Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 5. december 2014