Arkivnyhed - kan være forældet

Supermagasin til Københavns kulturarv tages i brug

16.08.2018
  • ""
27. august markeres det ved en festlighed, at Københavns Kommunes nye magasin, der skal opbevare historiske genstande, tages i brug.

Mandag den 27. august markeres det ved en festlighed, at Københavns Kommunes nye magasin, der skal opbevare historiske genstande, tages i brug. Kultur-og fritidsborgmester, Niko Grünfeld, holder tale, rapperen Pede B. underholder, og man kan høre om magasinets betydning for københavnernes kulturarv.

250.000 kort og tegninger fra Københavns Stadsarkiv, arkæologiske fund fra Metroudgravningerne, Søren Kierkegaards personlige ejendele og stemmeurnen fra det første valg til Borgerrepræsentationen. Det er blandt andet disse særlige effekter, der nu får nyt hjem, når det nye supermagasin, der skal rumme genstande og dokumenter fra Københavns historie, tages i brug. De skal nemlig huses i et specialbygget magasin i Høje-Taastrup.

Magasinet, der nu er klar til indflytning, kommer til at erstatte arkiver og magasiner på ti forskellige adresser i København. Så i disse dage kører en konvoj af lastbiler, der fragter den værdifulde kulturelle last, mellem København og Vestegnen.

Det vækker stor begejstring hos Københavns kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld (Å):

”Det er virkelig positivt, at Københavns Kommune nu kan sige endeligt farvel til utidssvarende arkiv- og magasinforhold. Det nye store magasin afspejler et bredt politisk ønske om at passe på byens kulturarv. Og netop kendskabet til vores fortid er vigtigt for hele vores forståelse af det samfund, vi lever i, ” siger han.

Også Lene Floris, direktør for i Historie & Kunst under Kultur- og Fritidsforvaltningen, glæder sig:

”Vi får et supermagasin, der er helt up-to-date med hensyn til rigtig bevaring af dokumenter og genstande. Vi glæder os meget til at tage huset i brug og til den effektive drift, som huset giver mulighed for, ” siger hun.

Det moderne magasin er indrettet med faciliteter til konservering, registrering og med plads til frivillige og forskere. Det er på tæt ved 8.000 kvadratmeter, og kan klare temperaturer til alle typer af dokumenter og museumsgenstande. Magasinet kommer til at rumme omfattende samlinger fra Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum og Thorvaldsens Museum, som hidtil har været spredt over forskellige adresser med utidssvarende opbevaringsforhold. Fra det største magasin kommer 100.000 genstande og 29.000 hyldemeter dokumenter. Det svarer til hylder, der rækker fra København til Roskilde.

For Københavns Stadsarkiv betyder det nye magasin også, at arkivet for første gang siden 2007 kan åbne for modtagelsen af arkivmateriale fra samtlige af Københavns Kommunes forvaltninger. At arkivmateriale igen kan afleveres og ikke længere skal opbevares lokalt i forvaltningerne, vil optimere ressourceudnyttelsen af kvadratmeter på tværs af kommunens lokaler og sikre materialet for eftertiden. Desuden betyder afleveringen, at materialet bliver registreret og dermed søgbart og tilgængeligt for borgere, forskere og myndigheder. Afleveringen af forvaltningernes arkivmateriale forventes at ske over en 10-årig periode.

Ibrugtagningen af magasinet markeres ved en festlig lejlighed, mandag d. 27. august kl. 13.30 på Magasinet, Erik Husfeltsvej 4. Her vil kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld, og direktør for Historie & Kunst, Lene Floris, fortælle om magasinets indretning, og dets betydning for bevaringen af Københavnernes kulturarv og rapperen Pede B. underholder.

Foreløbigt program for markeringen af ibrugtagningen man. d. 27. august

13.30 - 13.40:  Velkomst ved chef for Københavns Museum, Maria-Louise Jacobsen

13.40 – 13.50: Tale ved Borgmester for Kultur og Fritid, Niko Grünfeld

13.40 – 13.50: Tale ved direktør for Historie & Kunst, Lene Floris

13.50 – 14.10: Underholdning ved rapper, Pede B. – om begreberne arkiv, magasin, kulturarv.

14.10 – 14.30: Præsentation af faciliteterne

Kontakt

Pressekontakt

Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 29 39 29 99