Arkivnyhed - kan være forældet

Sundby står foran markant løft

22.02.2017
Lørdag den 4. marts lyder startskuddet til den områdefornyelse, som skal udvikle Sundby markant over de næste fem år. Du kan også være med.

Går du en tur gennem Sundby, vil du opleve et lokalsamfund med masser at byde på. Fra Amager Fælled i vest til strandparken i øst og herimellem flere rekreative områder til stor glæde for de lokale. Sundby er også et spraglet kvarter. Her er både villakvarterer, gamle byhuse og betonbyggerier med både ressourcestærke og udsatte borgere, stilleveje og larmende trafikårer, grønne oaser og grå asfaltørkener. Kort sagt; Sundby byder på lidt af hvert! Samlet set trænger kvarterene dog til et løft, og derfor sætter Københavns Kommune nu gang i en femårig områdefornyelse, som i høj grad skal bero på borgerinddragelse.

For at få flest muligt borgere til at engagere sig har Områdefornyelse Sundby blandt flere andre metoder afprøvet et nyt værktøj. Stafetanalysen, som det digitale værktøj er døbt, har givet borgerne mulighed for at stille spørgsmål til hinanden, og svarene skal så bruges i det videre arbejde med kvarterplanen. Kvarterplanen er den plan, som tegner de overordnede linjer for de næste fem års arbejde. Den beskriver de temaer og projekter, som Områdefornyelsen Sundby efterfølgende skal arbejde videre med for at skabe endnu bedre rammer for livet i Sundby, og den skal udvikles i dialog med kvarterets beboere, brugere og andre interessenter.

Områdefornyelsen i Sundby inviterer alle, der bor, arbejder eller færdes i området til Sundbymødet lørdag d. 4. marts 2017 kl. 13-16 på Sundbyøster Skole, hvor der bliver lejlighed til at drøfte, hvordan områdefornyelsen kan bidrage til udviklingen af Sundby i de kommende fem år. På forhånd har områdefornyelsen fokus på, nogle af de fysiske forhold i området. Fx er næsten 1500 boliger i området uden installationer som toilet, bad eller fjernvarme. Boligerne ud mod Amagerbrogade og dens sidegader er belastet af trafikstøj, og mange af områdets karrégårde er grå og slidte.

Fakta om Sundby

  • Antal indbygger: 16.718
  • Antal boliger: 9.206
  • Areal: 1,5  km2
  • Bebyggelsesprocent: 50 %
  • Budget for områdefornyelsen: 60 mio.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.