Arkivnyhed - kan være forældet

Succes for tidlig indsats på misbrugsområdet

24.05.2013
  • ""
Flere unge med stofmisbrug opsøger behandling, ligesom antallet af borgere, der lader sig nyindskrive i alkoholbehandling, er voksende.

Det viser den årlige status på pejlemærkerne for misbrugsområdet, som Socialudvalget drøftede på sit møde i går.

Socialforvaltningen har en ambition om, at flere borgere med misbrug får en tidlig indsats, og status viser, at antallet af unge mellem 18 og 30 år, som lader sig nyindskrive i behandling for et stofmisbrug, er steget med 42 procent. I 2009 opsøgte 154 unge behandling. I 2012 var antallet af unge, som opsøgte hjælp til at komme ud af deres misbrug steget til 222.

De unge henter især hjælp til at tackle deres stofmisbrug hos U-turn, som er Københavns Kommunes tilbud til unge under 25 år, der ryger hash eller tager stoffer.

Ligesom det er lykkedes at få flere unge til at opsøge behandling for stofmisbrug, er der også en stigning i antallet af borgere, der for første gang henvender sig i en af de københavnske alkoholenheder eller alkoholambulatoriet for at få gratis, anonym alkoholbehandling. I 2009 lå tallet af nyindskrevne på 315. I 2012 var tallet steget til 412.  

Bag intentionen om tidlig indsats er også et mål om, at borgere med alkoholmisbrug skal opsøge behandling så hurtig som muligt, efter de har udviklet et overforbrug. Her viser status, at det ikke er lykkedes at komme helt i mål. Fra 2009 til 2012 er der en stigning fra 9,06 år til 10,3 år med overforbrug inden alkoholbehandling. Forvaltningen vil derfor fortsat arbejde for at indfri målet om at tilskynde borgere med alkoholmisbrug til at opsøge tilbuddet om gratis, anonym behandling så hurtigt som muligt. 

Læs hele indstillingen: Temadrøftelse - misbrugspejlemærkerne