Arkivnyhed - kan være forældet

Styrket indsats skal forhindre mistrivsel blandt helt små børn

21.06.2016
Socialudvalget ønsker at styrke den helt tidlige indsats for udsatte familier med børn i alderen 0-2 år.

Børn og unge, der tidligt i deres liv kommer bagud i deres udvikling som følge af mistrivsel, svag forældre-barn kontakt eller ringe forældreevner, vil med tiden ikke udvikle sig alderssvarende. Og hvis der ikke sættes tidligt nok ind, vil de med tiden udvikle mere omfattende vanskeligheder og have behov for mere indgribende støtte. 

Tredelt indsats

Socialudvalget stemte 15. juni ja til en indstilling, der netop skal styrke den helt tidlige indsats for familier med børn i alderen 0-2 år. Indsatsen er tredelt og består dels af en øget opsporingsindsats, dels af et familietræningsforløb og dels en videreførelse af indsatsen i daginstitutionsregi. 

For at øge opsporingen af udsatte gravide og familier med børn i alderen 0-2 år skal samarbejdet mellem sundhedsplejen og sundhedssektoren herunder især jordemødrene styrkes, så sundhedsplejen får kendskab til udsatte og sårbare familier allerede før fødslen, og så sundhedsplejen kan påbegynde indsatsen omkring barn og familie endnu tidligere end i dag.
Derudover skal det indføres, at sundhedsplejen systematisk screener de familier, der får bevilget behovsbesøg for tegn på dårlig forældre-barn kontakt og begyndende mistrivsel hos barnet.

Tværfagligt team

Hvis screeningen peger på, at en familie har behov for støtte til forældre-barn relationen opstartes et familietræningsforløb over 8-10 gange, hvor et tværfagligt BUF-SOF team med sundhedsplejerske-, socialrådgiver- og familiebehandlerkompetencer arbejder systematisk med at styrke forældreevnen og forældre-barn kontakten.
Når barnet skal starte i daginstitution, er der reserveret en plusplads, som er en plads i et højkvalitetsdagtilbud, til barnet. Forskning peger på, at netop højkvalitetsdagtilbud har en positiv betydning for udsatte børn. Samtidig er daginstitutionen trænet i den samme metode, som benyttes i familietræningsforløbet, og dermed kan institutionen videreføre arbejdet med familien og dermed fastholde familien i en positiv udvikling.

Der skal investeres 3,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 til etablering af det tværfaglige team samt til kompetenceudvikling. 

Indstilling er et fælles investeringsforslag til puljen ”Smarte investeringer i kernevelfærden” mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen omkring en styrket tidlig indsats for familier med børn i 0-2 års alderen. 

Både Socialudvalget og Børne- og Ungdomsforvaltningen har godkendt forslaget. Nu sendes det videre til afstemning til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.