Arkivnyhed - kan være forældet

Styrket brug af velfærdsteknologiske løsninger

05.09.2013
-

Socialudvalget vil have mere viden om, hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan bruges til borgere med psykiske, sociale eller misbrugsrelaterede problematikker. Der mangler i dag viden om, hvad der virker, og der er behov for videreudvikling af specifikke produkter.

Udvalget er derfor i gang med at udvikle en strategi for velfærdsteknologi. Målet med strategien er at sætte en tydelig social dagsorden for arbejdet med velfærdsteknologi og forhåbentlig bidrage til nytænkning på området. Konkret ønsker man at finde løsninger, som giver bedre livskvalitet for borgeren, mindsker nedslidning for medarbejderne og samtidig udnytter ressourcerne bedst muligt.

Socialudvalget har drøftet strategiens visioner, mål og indsatsområder og godkendt forvaltningens plan for det videre arbejde.
 

To eksempler på velfærdsteknologiske løsninger

  • Helhedsorienteret indretning er et koncept med fokus på, at løsninger forholder sig til borgerens og medarbejdernes behov. Den rette intelligente indretning af et badeværelse kan imødekomme et øget plejebehov i løbet af et langt liv i egen bolig, og i nogle tilfælde reducere behovet for hjælp. Der findes allerede løsninger, hvor eksempelvis håndvask og spejl kan hæves, sænkes og nås fra et særligt toilet, hvor borgeren sidder behageligt, og selv kan styre elektroniske vaske- og tørrefunktioner. Teknologierne og koncepterne er modne, men der mangler stadigvæk viden om, hvordan koncepterne tilpasses borgeren, hvis funktionsniveau forværres over tid samt tilpasning til badeværelser på få kvadratmeter.
     
  • Lyserød lyd er en teknologi, hvor højtalere udsender en særlig lyd, der på en behagelig måde kan skjule udefrakommende larm. Denne maskerede lyd kan rettes mod et specifikt punkt, som f.eks. en seng på et herberg.Søvnforstyrrelser og lydchikane har stor betydning for det psykiske og fysiske helbred alle mennesker. Hvis lyserød lyd kunne give mere ro for de beboere, der gerne vil sove, ville det give mere overskud til hverdagens udfordringer, og det ville måske også mindske antallet af konflikter på herberget. Teknologien er moden. Økonomi og tilpasning af løsningen til herberger skal afklares nærmere.

    Se flere eksempler og læs om strategien her