Arkivnyhed - kan være forældet

Strategi og handleplan skal forebygge radikalisering i Københavns Kommune

06.06.2016
Et flertal i Københavns Socialudvalg har nu stemt for en samlende og koordinerende indsats mod radikalisering på tværs af kommunen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har udarbejdet en fællesindstilling om kommunens strategi- og handleplan for det videre arbejde med antiradikalisering til deres respektive udvalg og Borgerrepræsentationen. 

Socialudvalget har nu som det første udvalg godkendt denne strategi og handleplan. Det forventes, at Borgerrepræsentationen som det sidste led i kæden godkender strategi og handleplan 22. juni. 

Strategien tager udgangspunkt i de 15 anbefalinger, der kom fra den ekspertgruppe (ekspertgruppen til forebyggelse ad radikalisering), som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget nedsatte med Integrationsaftale i 2015-2016.

Strategien beskriver kommunens målsætninger for antiradikaliseringen og afgrænser indsatsområdet. 

De overordnede mål er: 

- at reducere antallet af radikaliserede københavnere
- at reducere antallet af radikalitetstruede københavnere
- at fremme medborgerskab blandt københavnerne
- at fremme borgerens tryghed

Forebyggelsestrekant

Strategi og handleplan er bygget op ud fra den såkaldte forebyggelsestrekant. Grundtanken er, at forebyggelse af radikalisering kan ske på forskellige niveauer med forskellige indsatstyper. 

På det grønne forebyggende niveau arbejdes med at fremme medborgerskab generelt.

På det gule foregribende niveau arbejdes der med risikogrupper, som er sårbare over for radikalisering.

Og på det røde indgribende niveau arbejdes med borgere, som er aktive i ekstremistiske miljøer, og som vurderes at være i risiko for at ville udføre voldelige eller andre kriminelle handlinger. 

Der blev med Budget 2016 besluttet at styrke Københavns Kommunes antiradikaliseringsindsats med etableringen af en ny koordineringsenhed. Koordineringsenheden afrapporterer årligt over for Økonomiudvalget og de relevante fagudvalg.

VINK, der er en videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København, bliver ansvarlige for at koordinere antiradikaliseringsindsatsen.  

Der blev i Budget 2016 afsat 23,2 millioner kroner til en styrket indsats mod radikalisering fra 2016 – 2019.

Læs indstillingen 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.