Arkivnyhed - kan være forældet

Strandgade gøres mere cykelvenlig

16.03.2015
De kommende uger vil der blive lavet en række små vejarbejder i Strandgade og andre gader på Christianshavn.

Forholdene for cykler og gående skal forbedres, og trygheden er i fokus.

De nye broer mellem Christianshavn og Holmen har allerede fået flere cyklister og gående til at vælge Strandgade frem for den hårdt belastede Prinsessegade. Og når Inderhavnsbroen står færdig, forventes der endnu flere mennesker på strækningen.

Derfor igangsætter Københavns Kommune nu en række trafikale forbedringer, der sikrer bedre oversigtsforhold og mere sikre kryds, der samlet set skal give bedre fremkommelighed på Christianshavn. 

”Vi skal øge trygheden for både fodgængere og cyklister på Christianshavn. Derfor har Enhedslisten sikret penge til en række mindre forbedringer, der både skal skabe mere plads til og øget tryghed for både fodgængere og cyklister,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Ikke kun for cyklister

I projektet er der udvalgt otte steder i området omkring Strandgade, der særligt trænger til at få forbedret trygheden eller oversigtsforholdene. 

På Wilders Bro opstribes der cykelbaner, og dermed bliver der kun et spor for biler, der skal krydse broen. Der bliver mere plads til venstresvingende cyklister, der kommer fra Knippelsbro, så cyklerne ikke skal holde og spærre for fodgængere og biler i fodgængerfeltet i Strandgade. Og taxaholdepladserne ud for Lagkagehuset flyttes til Dronningensgade, så cykelparkeringen kan udvides på dette stykke af Ovengaden oven Vandet. På samme strækning af Ovengaden ophæves ensretningen for cykler. 

Arbejdet begynder i uge 12, og de fleste projekter forventes at være afsluttet allerede i ugen efter påske. Der er bevilget 2 mio. kr. til forbedringerne.

Se hvor der bliver arbejdet på vedlagte kort.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.