Arkivnyhed - kan være forældet

Stormen stilner af

05.12.2013
Stormen over København har ifølge DMI toppet omkring kl.21 torsdag aften. Politiet har kl. 23.00 ophævet sin advarsel om unødig færdsel og ophold udendørs.

Vandstanden i Københavns Havn ventes at stige til over 1 meter over den normale vandstand fredag morgen og forventes at ville stige yderligere frem mod kl. 12 fredag middag. Denne vandstand forventes herefter ikke at stige yderligere.

Der er ingen meldinger om lukkede folkeskoler i morgen – gå evt. ind på den enkelte skoles hjemmeside, hvis du er i tvivl.

Risiko for nedfaldne grene

På grund af risiko for væltede træer og grene, der falder ned, fraråder Københavns Kommune generelt færdsel i Københavns parker og nær større træer. Som udgangspunkt bliver der dog ikke spærret strækninger af i København, og parkerne bliver heller ikke lukket. Københavns kirkegårde er lukkede for natten. Teknik- og Miljøforvaltningen er klar til at indkalde ekstra mandskab fredag, hvis det bliver nødvendigt med afspærringer andre steder i byen samt til ekstra oprydning efterfølgende. Når kommunen har et samlet overblik over skaderne i parkerne, bliver det meldt ud, hvornår det igen er sikkert at færdes i de grønne områder, og hvornår kirkegårdene åbner igen. 

Hvis du fredag ser skader på skilte, skraldespande og andet af byens inventar, så giv os et praj på:

www.givetpraj.kk.dk  eller ring til Borgerservice på 3366 3366 fra kl. 8.00 fredag morgen. 

Der skal kun ringes 112 ved akut fare personskade.