Arkivnyhed - kan være forældet

Stor succes for særlig kørselsordning til københavnere med synshandicap

31.08.2017
Siden 1. april i år er svagtseende eller blinde københavnere blevet tilbudt mulighed for at være med i en særlig kørselsordning.

Københavns Kommune har som et forsøg siden april i år tilbudt svagtseende eller blinde københavnere mulighed for at være med i en særlig kørselsordning.

Forsøget betyder, at 100 borgere i år kan være med i den nye ordning, og allerede nu har 100 borgere gjort brug at muligheden.

Jeg er glad for, at der har været så stor interesse for ordningen. En individuel kørselsordning for mennesker med synshandicap betyder, at de får de samme betingelser, som de borgere, der er så svært bevægelseshæmmede, at de ikke kan benytte offentlig transport, siger socialborgmester Jesper Christensen (S).

Forsøgsordningen er en udvidelse af den eksisterende aftale med Movia Flextrafik om kørsel af bevægelseshæmmede borgere.

De 100 borgere er blevet udvalgt efter først-til-mølle-princippet og omfatter københavnere over 18 år, som opfylder de officielle kriterier for, at man har synshandicap.

Borgercenter Handicap administrerer ordningen.

Forsøget er to-årigt og koster årligt 1,1 million kroner. Forsøget fortsætter med andre ord i 2018, hvor der atter udbydes et antal pladser. Det vil der blive informeret om på hjemmesiden www.bch.kk.dk den 15. december.

"Når forsøgsperioden er afsluttet og vi har de samlede erfaringer, vil vi følge op på, om ordningen skal gøres permanent", siger Jesper Christensen.

Ordningen kom i øvrigt til verden efter en ide fra en københavnsk borger.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.