Arkivnyhed - kan være forældet

Stor risiko for fejl i kommunens sagsbehandling

17.05.2013
I Københavns Kommune er der flere sager med fejl eller lange sagsbehandlingstider end sager uden, det slår kommunens borgerrådgiver Johan Busse fast i sin beretning igen i år.

Kommunens forvaltninger har selv konstateret fejl i 53,8 % af de sager, københavnerne har henvendt sig til Borgerrådgiveren med, og fejlraten er højere, når Borgerrådgiveren undersøger forvaltningernes sagsbehandling.Borgerne er pressede – økonomisk og personligt – fordi deres sag trækker i langdrag, fordi de ikke har fået den rette vejledning, eller fordi de ikke føler sig hørt. Mange har desuden følt sig nødsaget til at involvere venner og familie, retshjælpsinstitutioner, advokater mv., fordi de ikke har kunnet klare samarbejdet med kommunen på egen hånd. Hverken fejlprocent eller klagetemaer har ændret sig nævneværdigt over de seneste mange år, og Borgerrådgiveren konstaterer, at forvaltningerne ikke til dato har kunnet fremvise større, varige forbedringer.


Kan tendensen ændres, og hvad skal der i så fald til?

Det siger sig selv, at fejl i mere end hver anden sag ikke er godt nok. Kommunen skal kunne løfte sine opgaver uden i overvejende grad at tilsidesætte væsentlige retsregler og retssikkerhedsgarantier” siger Johan Busse og fortsætter:Der er fra politisk side sat fokus på god sagsbehandling i Københavns Kommune, men forbedringerne er udeblevet i forvaltningerne. Derfor anbefaler jeg, at der fra politisk side stilles klare krav, så forvaltningerne forpligtes mere og ved, hvad de skal leve op til. Når de rammer er på plads, vil jeg kunne fortælle politikerne og de enkelte forvaltninger, hvor det halter, og hvor der er gode takter. Det kræver ressourcer, en fælles indsats og samarbejde at skabe forbedringer, og så er det selvfølgelig en forudsætning, at vi har det samme mål; nemlig at give borgerne en god service og frem for alt det, de retmæssigt har krav på”.Læs Borgerrådgiverens Beretning 2012 (PDF)Hvis du har problemer med at tilgå dokumentet, kan du kontakte Borgerrådgiveren på telefon: 33 66 14 00.___________________________________________________________________________Borgerrådgiverens Beretning indeholder bl.a. information om Borgerrådgiverens virksomhed og kompetence og en gennemgang af illustrative sager. Borgerrådgiveren samler i beretningen op på generelle iagttagelser og kommer på den baggrund med anbefalinger til forvaltningerne. Beretningen indeholder eksempler på de sagstyper og undersøgelser, Borgerrådgiveren har afsluttet i beretningsåret, samt statistiske oplysninger.Borgerrådgiveren har i beretningsåret 2012 modtaget 1.948 henvendelser fra københavnske borgere, brugere og erhvervsdrivende. Heraf var 939 sager til skriftlig behandling.