Arkivnyhed - kan være forældet

Stop for nye natbevillinger i dele af Indre By

20.06.2014
Bevillingsnævnet i København varsler stop for nye natbevillinger i udvalgte gader i Indre By.

Formand for Bevillingsnævnet, kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), kalder beslutningen for en kærkommen håndsrækning.

Med et stop for nye natbevillinger, de såkaldte 05-tilladelser, i dele af Indre By vil Bevillingsnævnet i Københavns Kommune forsøge at dæmme op for stigningen i gener fra nattelivet.

”Beboere i nogle dele af Indre By har længe været generet af larm og affald fra nattelivet. Derfor glæder det mig, at det er lykkedes os at få ændret bevillingspraksis, så vi undgår endnu mere støj, siger formanden for Bevillingsnævnet Carl Christian Ebbesen.

Han understreger, at et stop for de sene nattilladelser udelukkende gælder nye bevillinger.

”De nuværende restauratører, bar- og diskoteksejere kan trygt drive deres forretning, så længe de overholder reglerne. Den her praksisændring handler udelukkende om, at vi ønsker at signalere til folk, der overvejer at åbne en ny bar, at de må finde en anden lokation i byen end Nørre Kvarter og Gothersgade,” siger Carl Christian Ebbesen og fortsætter:

”Som kulturborgmester har jeg et brændende ønske om, at København skal have et spændende natteliv. Det hører sig til i en storby. Men samtidig er det også vigtigt at tage hensyn til de mennesker, der bor i byen,” slutter Carl Christian Ebbesen.

Københavns Kommune har allerede søsat en række tiltag målrettet nattelivsgener, blandt andet en klagetelefon, flere nattetilsyn og et samarbejdsforum for myndigheder, borgere og restauratører.

Af kommunes restaurationsplan, som Borgerrepræsentationen har vedtaget, fremgår det, at antallet af nye natbevillinger i visse dele af Indre By ønskes begrænset. Derfor besluttede Kultur- og Fritidsvalget i maj at få udarbejdet en rapport om situationen i Indre By. Rapportens dokumentation danner grundlag for den netop vedtagne praksisændring på bevillingsområdet.

 

Fakta

Med praksisændringen varsler Bevillingsnævnet stop for nye 05-bevillinger i Vestergade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Teglgårdstræde og Sankt Peters Stræde og dele af Gothersgade.

Bevillingsnævnet signalerer samtidig, at tilsynet med restaurationerne vil blive fulgt tæt – og restauratører vil, som det altid har været gældende, jf. restaurationsloven – kunne risikere at miste bevillingen, hvis ikke de overholder de opstillede retningslinjer mv. fra Bevillingsnævnet, Teknik- og Miljøforvaltningen og Politiet.

Alle ansøgninger vil fortsat blive behandlet individuelt i nævnet i overensstemmelse med loven og de forvaltningsretslige principper. Restauratører, som overholder reglerne, vil fortsat kunne søge om fornyelse samt overførsel af bevilling og nattilladelse.

Læs referatet fra Bevillingsnævnet.

 

Spørgsmål kan rettes til:

Formand for Bevillingsnævnet, kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen:

Pressechef Julie Stemann Monberg, tlf.: 24 98 22 60